Sunday, 16 November 2014

(15) Een nieuwe benadering van Eerwraak

1: Hominini trokken er zeven miljoen jaar geleden in familieverband op uit en zwierven door Afrika. Zij hadden weinig contact met andere groepen en plantten zich veelal door incest en inteelt voort. Wanneer zij op tijd vrouwen uit andere groepen buitmaakten stierf de groep niet uit.


2: Na miljoenen jaren begrepen zij dat gesatureerde inteelt tot een optimale genetische spiegel in de nazaten leidde. Spelenderwijs ontdekten zij zo de eerste abstractie van het eeuwig voortbestaan: genetische immortaliteit. Zelf gingen zij evenwel nog dood. 

Incest en inteelt werd zo de operante response waarop de beloning van genetische 
immortaliteit volgde. Genetische immortaliteit is daarmee de laagste abstractie van het eeuwig voortbestaan. Het werd ook de primaire reinforcer van incest en inteelt:

Incest en inteelt (operant response) ===> (primary reinforcer) genetic immortality

Merk op dat bovenstaand verband natuurkundig volstrekt juist is. 

3: Ongeveer twee miljoen jaar geleden viel het Homo erectus bij toeval op dat zijn zoon dezelfde klompvoeten had als diens grootvader. Hij trok de sensationele conclusie dat de grootvader in de kleinzoon was gereïncarneerd. Homo erectus bedacht daarmee de volgende vorm van eeuwig voortbestaan, reïncarnatie in het (aardse) universum, een waarlijk kunststukje van abstractie. En zoals dat gaat bij operant conditioning won de sterkste reinforcer de gunst van incest en inteelt. Dit omdat men bij reïncarnatie niet dood gaat: 

Incest en inteelt (operant respons) ===> (primary reinforcer) genetic immortality
Incest en inteelt (operant respons) ===> (secondary reinforcer) (aardse) reincarnatie

Merk op dat er hier geen sprake is van een causaal verband tussen inteelt en reïncarnatie. Dit is zuiver magisch denken. Maar hierop kon wel degelijk rationeel worden doorgedacht. Inteelt diende nu niet meer voor de genetische spiegel van stamleden (nu mannelijke moslims) in de eeuwigheid, maar om inteeltlichamen te produceren waarin voorouders later weer zouden kunnen reïncarneren. 

Want die wilden natuurlijk niet in vreemde en vijandige stammen reïncarneren. Overspel van vrouwen was daarom uit den boze want dan reïncarneerden de voorvaderen in bastaards. En als ze dan doodgingen, was er geen stam te vinden om in te reïncarneren.


Nog tal van andere voordelen maakten dat incest en inteelt instinctmatig voor altijd aan (aardse) reïncarnatie verbonden werden. Binnen twee miljoen jaar werd dit een instinct dat niet meer weg te branden is uit de mannen populatie van endogame culturen als de Paradijscultuur, de voorganger van de Islamitische cultuur. Het is er wel uit te telen door uitkruising, maar dan moeten moslims zich gaan mengen met niet-moslims.


4: Tweehonderd duizend jaar geleden deed de superslimme Homo sapiens de volgende zeer schokkende ontdekking. Hij vond reïncarnatie in het parallelle universum uit. Deze most stunning absurdity was de kroon op de abstracties van het eeuwig voortbestaan.


5: Maar islam verbood 1400 jaar geleden reïncarnatie in het (aardse) universum. De Tawhid erkent immers maar één God in het parallelle universum en dat is Allah. Het geloof in het aardse universum was een doodzonde waarop de doodstraf stond. Maar het parallelle universum was nu niet bepaald een betere reinforcer van incest en inteelt, want met aardse reïncarnatie leefde men tenslotte ook al eeuwig:

Incest en inteelt (operant respons) ===> (primary reinforcer) genetic immortality
Incest en inteelt (operant respons) ===> (secondary reinforcer) aardse reincarnatie
Incest en inteelt (operant respons) ===> (tertiary reinforcer) parallelle reincarnatie

Dus in het onbewuste van de moslim bleef aardse reïncarnatie de laatste 1400 jaar nog steeds de beste reinforcer van incest en inteelt. Gewoon omdat dat al twee miljoen jaar als instinct is ingeslepen. Maar dat weten mannelijke moslims niet meer want op het aanbidden van zichzelf als aardse goden, waarbij hun eigen godsprojectie in vervulling gaat bij aardse reïncarnatie, staat de doodstraf. 

Mannelijke moslims zijn zich niet bewust van hun zelf aanbidding als seksuele ideaal projectie in de Alpha male, bijvoorbeeld in Allah of als stamhoofd die wil reïncarneren in het hiernamaals.
 
Dus wordt de moslim door twee soorten van reïncarnatie beheerst. Officieel gelooft hij in Allah in het parallelle universum, maar onbewust is Allah een gezamenlijke godsprojectie van mannelijke moslims in tribale goden van aardse reïncarnatie. 

Merk op dat het christendom als exogame cultuur het inteeltinstinct al had uitgeteeld waardoor het aardse universum onbelangrijk was. Deze cultuur ontwikkelde lang geleden in de evolutie al een basis van respect voor overige seksuele rollen:

Uiteindelijk ontwikkelden Christelijke culturen de Verlichting: gelijkwaardigheid voor man en vrouw. 

Maar islam met haar inteelt instinct ontwikkelde zich rampzalig.

Mannen:
Vrouwen:
Gecombineerd:

Assumptie 183: Er is één koran en er is één islam, maar er zijn twee Allah's, voor mannen en vrouwen. Beide(n) worden: 'Allah' genoemd omdat islam monotheïstisch is. Maar de vrouwelijke Allah ontwikkelde zich feitelijk uit genetische diversiteit en de mannelijke Allah vanuit de genetische monocultuur van incest en inteelt. In het polytheïsme zouden er twee goden zijn, met verschillende namen, een mannelijke en een vrouwelijke God, bijvoorbeeld God en Jezus. In de evolutie veranderde de christelijke god van genetische monocultuur in genetische diversiteit als gevolg van de Vanilla-dyade.


Cognitieve dissonantie veroorzaakt honor killings

Nu hebben wij alle bouwstenen paraat om honor killings and acid attacks te verklaren. Vervolgens moeten wij cognitieve dissonantie tussen beide typen van reïncarnatie creëren in de hoofden van moslim vaders. Daartoe plaatsen wij een interveniërende variabele, cognitieve dissonantie, tussen de vader en zijn dochter. Wij moeten hierdoor individuele schuld zien te veranderen in collectieve culturele schuld. Simpelweg omdat miljoenen honor killings and acid attacks onmogelijk worden verklaard uit individuele schuld.

Wij geven een idee van het meest fantastische en verschrikkelijkste scenario, maar in staccato omdat het anders te lang wordt. En het zal zeker niet het meest voorkomende geval zijn. Het is een hypothetische schets om vaderliefde optimaal te correleren met de meest verschrikkelijke slachting. Dit juist omdat de Westerse samenleving nog steeds ten onrechte denkt dat alleen beesten hun eigen jongen doden. Deze vaders zijn evenwel geen beesten maar transiënte psychoten:


Een vader wil dat zijn dochter met haar neef trouwt, de zoon van zijn broer. Dan kan hij later met gerust hart reïncarneren in haar nazaten. Maar dat weet hij niet, want dat heeft hij verdrongen. Officieel wil hij inteelt en incest vanwege de familie eerwat dicht bij de waarheid komt maar niet helemaal. Dus naast dat hij officieel in de hemel bij Allah reïncarneert, dringt zijn onbewuste aan op reïncarnatie in zijn nazaten.

Nu ontwikkelt zich een jarenlange tragedie waarin de bijdehante dochter hem steeds beter de absurditeit van dat gedwongen huwelijk inwrijft. Zeer waarschijnlijk begrijpt zij totaal niet wat zij doet, maar op een gegeven moment valt het kwartje, dat gaat zo met het onbewuste. De vader, geprest door talloze ruzies met zijn dochter beseft opeens de reden van zijn ongezonde belangstelling in de voortplantingsorganen van zijn dochter. Dit draait uit op een enom conflict in het hoofd van de man. Maar het kan ook zijn dat het conflict voortijdig in zijn onbewuste explodeert. Dan slacht hij haar af zonder goed te beseffen waarom.

In ieder geval waaieren de scenario's van nu af aan naar alle kanten uit. Wij kiezen de meest absurde lijn.  Alleen om te tonen hoe de wereld van de vader op zijn kop staat.

De vader schrikt geweldig. Hij beseft opeens dat hij in de nazaten van zijn dochter wil reïncarneren. Maar dan heeft hij dus zwaar gezondigd. En de immanente God heeft alles aanschouwd. Allah weet dat hij gezondigd heeft en in het aardse universum wilde reïncarneren. 
Wat betekent dat hij niet in Allah gelooft.

Hij moet boete doen voor Allah want anders komt hij niet in de hemel en loopt hij ook nog zijn 72 maagden mis. En hij weet dat hij door zijn onwillige dochter aardse reïncarnatie ook al kan vergeten. Hij zou daarom weleens voor altijd kunnen sterven of branden in de hel.

Hij komt in paniek. Deze bom in zijn onbewuste groeit snel uit tot een voorbijgaande psychose. Hoe kan hij boete doen voor Allah? Hij concludeert dat hij de weg van aardse reïncarnatie moet afsnijden door zijn dochter om te brengen. Precies zoals Abraham van plan was met Isaac. 

Maar wat is boetedoening? Hij houdt eigenlijk vreselijk veel van zijn dochter en als hij haar voorzichtig met een kussen smoort zou dat weleens niet voldoende boetedoening kunnen zijn. Allah zou dit mogelijk niet als boetedoening begrijpen. Neen, Allah wil juist dat hij zelf lijdt onder het leed dat hij zijn geliefde dochter aandoet. Ja, zo is het, zij moet op de meest gruwelijke wijze worden omgebracht om Allah van zijn boetedoening te overtuigen. Hoe groter de band van de vader met zijn dochter des te gruwelijker de moord. 

Vanaf hier waaiert het scenario naar alle kanten uit. Het kan worden vermengd met boosheid op de dochter. Het breken van de SM-dyade in moordlust en seksuele lust kan nu volledig tot ontplooiing komen, waarin hij haar eerst verkracht en daarna doodt. Cognitieve resonantie in reïncarnatie tart onze verbeelding.

Is de vader zich van dit alles bewust? Soms, meestal is het hem vagelijk bekend. Is dit een absurd scenario? Natuurlijk, precies als de moord op zijn geliefde dochter. Maar het is wel het beste scenario van een liefhebbende vader die de meest gruwelijke moord op zijn kind pleegt buiten zijn schuld. Want wanneer miljoenen vaders in de geschiedenis dezelfde misdaad keer op keer plegen, dan spreken wij niet meer over individuele oorzaken maar over een algemene culturele oorzaak. Vooropgesteld dat de vader wettelijk aansprakelijk blijft voor zijn daden.

De conclusie luidt dat honor killings and acid attacks 'begrijpelijk' worden wanneer men cognitieve dissonantie tussen aardse en parallelle reïncarnatie veronderstelt.

Honor killings kunnen volledig worden begrepen vanuit cognitieve dissonantie als interveniërende variabele in de relatie tussen vader en dochter.

De vader slacht zijn dochter af op de meest afschuwelijke manier waardoor hij voor zijn dissonantie corrigeert. Hij heeft geboet voor zijn zonden. Nu voelt hij zich weer ontspannen en zal uiterlijk onbewogen voor de rechtbank verschijnen en tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. Maar zijn psychose is voorbij en zijn 72 maagden veiliggesteld.

Wanneer dit scenario van cognitieve dissonantie juist is dan moet de aanpak van honor killings veranderen. Een nieuwe benadering moet tot een reductie van honor killings en zuuraanvallen leiden. Dat valideert of falsifieert de theorie.

Het meest belangrijke is dat de schok van aardse reïncarnatie niet meer samenvalt met het conflict over het gedwongen huwelijk. Wat betekent dat vaders goed geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheid van aardse reïncarnatie en wel voor de puberteit van hun dochter. Vaders hoeven niet in de juistheid van de theorie te geloven, het is al voldoende wanneer zij bekend zijn met de mogelijkheid.

Een onmiddellijk advies aan dochters is dat zij nooit met hun vader in discussie gaan over gedwongen huwelijken en dat zij het huis ontvluchten bij het eerste teken in deze richting om nooit meer terug te keren. Dit omdat het alleen gevaarlijk wordt wanneer de vader in paniek komt.

Maar er zijn nog meer maatregelen mogelijk. Dochters zouden ook geïnformeerd kunnen worden en begrijpen waarom zij in een gedwongen huwelijk worden betrokken.

(5) Honor killings caused by inbreeding and incest  
(7) Honor killings in Islamic culture
(8) Honor killing Scenarios
cc-by-nc-sa

This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment