Friday, 6 January 2017

(132) Wat moslimmeisjes moeten weten


Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number Archive


Sadia Sheikh R.I.P.

De oude eerwraak theorie is de lege huls van 'de eer van de familie'. Je kunt er geen voorspellingen voor eerwraak mee doen anders dan vanuit de eerdere wens van de ouders tot een 'gedwongen huwelijk' (forced marriage) en bij weigering 'het familie beraad om het meisje te doden' (family counsel):


Het is dan ook een misvatting dat er geen sprake is van honor killing - maar van doodslag of dood door schuld - wanneer 'forced marriage' of 'family counsel' niet tevoren zijn opgetreden. Beide zijn slechts symptomen van het honor syndrome dat de echte oorzaken van honor killing bevat.

En natuurlijk komen 'forced marriage' en 'family counsel' ook veel te laat om moslim meisjes te waarschuwen voor een naderende honor killing. De 'eer van de familie' theorie heeft dan ook geen werkelijk voorspellende waarde, dat wil zeggen dat hij niet aangeeft waardoor eerwraak komt. Het is een lege huls die het verband tussen inteelt en eerwraak niet kan leggen. 

Want wij zijn er hier op deze site van overtuigd dat eerwraak komt door de inteeltcultuur van islam. Wij spreken dan ook niet van 'eerwraak' maar van 'inteeltwraak'.

Nu hebben wij een hele eenvoudige theorie bedacht die het verband tussen inteelt en eerwraak perfect weet uit te leggen. En weet je, het maakt niet eens uit of de theorie wel juist is omdat het er alleen maar om gaat of je kunt voorspellen welk gedrag van jonge moslima's tot eerwraak leidt:

Je ziet in het plaatje twee zaken die elkaar tegenwerken. Mannen (rood) willen inteelt en vrouwen (geel) willen uitteelt. Vrouwen zijn in de natuur de bewakers van het voortbestaan van de soort, en dat is in dit geval uitteelt met niet-moslim mannetjes.


Het zijn in de natuur dan ook de vrouwtjes die de mannetjes uitzoeken anders waren de soorten al uitgestorven. Alleen bij inteelt culturen worden vrouwtjes gedwongen om met hun neef of in ieder geval met een moslim te trouwen. En dat is tegennatuurlijk. Het leidt tot een lagere intelligentie en tot tal van erfelijke ziektes.

Bedenk dat onze eenvoudige theorie eigenlijk best ingewikkeld is en dat de inteeltcultuur 7 miljoen jaar geleden al is uitgevonden toen de mens zich van de apen afscheidde. Maar zoals met alles kan het resultaat nu zeer eenvoudig worden meegedeeld.

En dat betekent dat als wij in staat zijn om moslimmeisjes de reïncarnatie theorie uit te leggen, (dat je na je dood weer opnieuw geboren wordt in een ander lichaam), dat zij dan het denken en het gedrag van hun ouders beter kunnen begrijpen en voorspellen. Dus met deze theorie weet je precies waar je het met je ouders nooit over moet hebben.

Door de reïncarnatie theorie weet je bijvoorbeeld heel zeker dat je nooit tegen moslim ouders moet zeggen dat je zwanger bent of was, of dat je abortus hebt laten plegen. Ik leg dat zo uit.

Het is niet zo dat wij zelf ook in reïncarnatie geloven. Want dat doen wij niet. Het gaat erom dat mensen hierin duizenden jaren geleden wel geloofden.

De theorie is heel eenvoudig. Als je hem snapt zul je ermee kunnen werken en kun je zien hoe hij in jouw eigen situatie past. Misschien kun je hem zelfs op sommige punten nog verbeteren.

En denk erom, het is niet zo maar een theorietje, het is heel belangrijk, want als Mirjam Abarkan en de Duitse Gülsüm Selim dit hadden geweten zouden zij de risico's van eerwraak veel beter hebben ingeschat. Dan waren ze beter beslagen ten ijs gekomen in de harde woordenwisselingen met hun ouders. Nooit, maar dan ook nooit zouden ze hebben toegegeven zwanger te zijn (geweest) of abortus te hebben laten plegen. Want abortus is een regelrechte reden voor eerwraak.Wat vertellen wij moslim meisjes?

1: Duizenden jaren geleden dachten Arabische stammen (dat zijn ook 'families') dat zij zouden reïncarneren (opnieuw geboren zouden worden) in hun tribale afstammelingen, zeg in de kinderen van de kinderen van hun eigen kinderen. Dat betekent dat zij zouden reïncarneren op aarde (in het aardse universum) en dus niet in de hemel van Allah, want die kenden zij toen nog niet (het parallelle universum). En natuurlijk wilden zij reïncarneren in hun eigen stam (familie) en niet in vijandige naburige stammen. Want bedoeïenen stammen hadden en hebben meestal ruzie of oorlog.

Maar dat betekende wel dat de vrouwen van de stam (of de familie) met hun neven voldoende ingeteelde kindertjes (inbred bodies) moesten krijgen om al die overleden familieleden een nieuw lichaam te bezorgen. En dat betekent dat jouw vader onbewust nog steeds wil reïncarneren in jouw achterkleinkinderen die jij moet maken met je neef of tegenwoordig in ieder geval met een moslim:

2: Van de mythe van Abraham en zijn zoon Isaäc - dat was dus ver voordat islam ontstond - leren wij dat beide universums werden geaccepteerd. Dat is dus het aardse universum (aardse afgoden en ook vaders die in hun nakomelingen dachten te reïncarneren) en het parallelle universum (reïncarnatie bij God in de hemel). Dus God deed er niet moeilijk over of je nu op aarde of in de hemel opnieuw geboren wilde worden. Alhoewel aardse goden eigenlijk uitdrukkelijk verboden waren, maar het recht was soepel en tolerant in die dagen.

En daarom hoefde Abraham zijn eniggeboren zoon Isaäc ook niet te doden om zijn geloof in de enige God in de hemel te bewijzen, want door Isaäc te doden zou hij op aarde immers niet meer kunnen reïncarneren in zijn achterkleinkinderen. 

God was diplomatiek en verstandig en wist ook wel dat hij inteelt toch niet uit die woestijnbewoners zou kunnen krijgen en het ging hem er alleen maar om al die stammen te verenigen voor de gezamenlijke strijd. En daarom hadden zij een gezamenlijke nieuwe God nodig. Jullie latere Allah.

Dus vóór islam waren inteelt en op aarde herboren worden nog helemaal geen probleem en daarom zijn moslims ook zo blij met het Offerfeest:

Assumption 279: For Muslims the Sacrifice Feast unconsciously means the escape from Heaven in the parallel universe and permission to follow their basic instinct to reincarnate into the earthly universe.

Want het offerfeest betekent eigenlijk dat God het dus toch wel goed vond, inteelt en dan weer op aarde geboren worden. Alhoewel dat binnen islam natuurlijk als vloeken in de kerk is. 

Dus dat offerfeest grijpt met de mythe van Abraham terug naar ver voor het ontstaan van islam, om toch goedkeuring te krijgen voor aardse reïncarnatie door inteelt. 

Het offerfeest is dus eigenlijk de bevrijding van moslims van islam, al zal niemand dat willen erkennen. Maar waarom dacht je anders dat moslims jaarlijks zo uitgelaten en blij zijn over een simpele mythe waarvan er vele tientallen in de Tenach staan? 

Officieel is aardse reïncarnatie zwaar verboden binnen islam. Want dan zou ieder stamhoofd, dus iedere familievader zijn eigen god mogen zijn en zelf kunnen bepalen waar hij opnieuw geboren werd. En dan zouden moslims Allah in de hemel niet eens meer nodig hebben. Dat zou het einde van islam betekenen.

Dat zou dan leiden tot een heleboel goden wat wij 'polytheïsme' noemen, terwijl islam juist een monotheïstische godsdienst wil zijn: Er is maar één Allah in de hemel en moslims kunnen alleen maar daar, in het parallelle universum, reïncarneren. En wie op aarde wenst te reïncarneren begaat een doodzonde en werd vroeger ter dood gebracht. Daarom hebben moslims de reden van inteelt al 1400 jaar verdrongen in hun onderbewuste. Dat is de kern van de reïncarnatie theorie. Of hij waar is doet er niet toe, wel of hij in staat is eerwraak te voorspellen.

3: Islam werd ongeveer 700 jaar na Christus ingevoerd en vanaf toen werd reïncarnatie in het aardse universum (het gouden kalf, aardse afgoden maar ook reïncarnerende stamhoofden) verboden op straffe des doods. Sindsdien zijn alle moslims gedwongen in Allah te geloven die in de hemel van het parallelle universum woont en dus niet op aarde. Niemand kan je vertellen waar het is en of het wel bestaat.

Dus begrijp goed dat islam inteelt zelf niet verboden heeft maar wel waar het ooit voor bedoeld was: reïncarnatie in de stam of in de familie in plaats van bij Allah in de hemel. Je begrijpt dat moslims om te overleven sinds die tijd de reden en het doel van inteelt naar hun onderbewuste hebben verdrongen. 

Jouw vader weet dus ook niet meer te vertellen waarom jij nu zo nodig met je neef of in ieder geval met een moslim moet trouwen. Weet je overigens dat zelfs burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, onze model Marokkaan, ook zeer teleurgesteld zou zijn als zijn dochters geen moslim zouden trouwen. Dan weet je nu waarom. En hij is dan nog "gematigd".

4: Daarom hebben wij nu ook grote problemen met moslims omdat zij, zoals je weet inteelt maar niet kunnen vergeten. Waarschijnlijk hebben zij een inteeltinstinct maar hebben zij de reden daarvan verdrongen:


http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/8544359/Hay-Festival-2011-Professor-risks-political-storm-over-Muslim-inbreeding.html 
Hay Festival 2011: Professor risks political storm over Muslim 'inbreeding’ 
Prof Steve Jones, one of Britain’s most eminent scientists, has warned that the level of inbreeding among the nation’s Muslims is endangering the health of future generations.

The geneticist said that it was common in the Islamic world for men to marry their nieces and cousins. He said that Bradford has a particular problem and warned that it could affect the health of children born into these marriages.
“It is common in the Islamic world to marry your brother’s daughter, which is actually closer than marrying your cousin.(..) We should be concerned about that as there can be a lot of hidden genetic damage. Children are much more likely to get two copies of a damaged gene.

He added: “Bradford is very inbred. There is a huge amount of cousins marrying each other there.” Research in Bradford has found that babies born to Pakistani women are twice as likely to die in their first year as babies born to white mothers, with genetic problems linked to inbreeding identified as a “significant” cause.

Studies have found that within the city, more than 70 per cent of marriages are between relations, with more than half involving first cousins.
                                                 -----------------------------------------------
http://www.telegraph.co.uk/news/health/children/11723308/First-cousin-marriages-in-Pakistani-communities-leading-to-appalling-disabilities-among-children.html
First cousin marriages in Pakistani communities leading to 'appalling' disabilities among children.
"You go to any such family and there will be four or five children, at least one or two of whom will have some disability. That is absolutely unacceptable, and if we cannot do anything about it, is it fair to the children?"
First-cousin marriages, which are are legal in the UK, are practised within Britain’s Pakistani community, as well as among some Arab and African families. Medical data previously suggested that while British Pakistanis were responsible for 3 per cent of all births, they accounted for 30 per cent of British children born with a genetic illness.
Dus zonder te weten waarom dwingen moslim ouders hun dochters te trouwen met hun neven (Sadia Sheikh en Gülsüm Selim) of geven zij de voorkeur aan moslims als vriendje (Mirjam Abarkan), dit om inteelt kindertjes te maken voor hun voorouders die naar aarde willen terugkeren.Sadia Sheikh R.I.P. forced marriage on the Internet with unknown cousinVeel moslim ouders, gelukkig zijn ze niet allemaal zo, zien in het plaatje hieronder hun dochter alleen maar als broedkip waarin zij familiezaad kunnen deponeren. Kijk maar, het gaat eigenlijk alleen maar over seks en jij wordt niet als mens gezien met een eigen wil die recht heeft om haar eigen toekomst te bepalen:


Nogmaals, het is niet van belang of de reïncarnatie theorie waar is maar het zou fijn zijn als jij in ieder geval een idee hebt waarom je ouders zich zo vreemd gedragen en waarom je vader zo'n merkwaardige belangstelling voor je vrouwelijkheid ten toon spreidt. Maar wij denken dus dat de theorie wel degelijk waar is.
Hoe het werkt:

Nu volgt een deel van de Seksuele Theorie van Religie dat je wel kunt overslaan:Hier gaan wij dus weer verder:

Als een moslimmeisje in goed vertrouwen opbiecht dat zij een abortus heeft ondergaan dan zegt zij volgens de reïncarnatie theorie eigenlijk dat zij een tribale voorouder in haar schoot heeft laten aborteren. Bijvoorbeeld omdat zij niet getrouwd was en haar vriend geen moslim was. Dus die voorouder heb jij doodgemaakt terwijl hij nu ook nog eens een bastaard is geworden omdat jij met een Hollandse jongen hebt gevreeën. En die is dus van de verkeerde stam, geen moslim, geen neef.

Dus nu is die voorouder wéér dood en wel door jouw schuld en kan hij ook nooit meer in jullie familie reïncarneren want bastaards worden niet toegelaten. Die moet nu voor altijd door de ruimte zwerven tot het einde der tijden. Ik overdrijf natuurlijk om je te laten voelen wat er speelt. Dat is de schande waar de familie eigenlijk over spreekt.

Niet dat de ouders van het moslimmeisje zich dit allemaal realiseren, het is onbewust, maar er is een zeker risico dat ook zij zal worden vermoord net zoals Mirjam Abarkan en Gülsüm Selim. Dat kansmodel moet nog wel verder worden uitgewerkt.

Ook Mirjam Abarkan heeft 'de eer van de familie' op dit punt geschaad. Mirjam's moeder was zich niet heel erg bewust van wat zij deed op dat moment. Zij was erg in de war en handelde een beetje op de automatische piloot. Van wat haar werkelijk bezielde zal zij zich waarschijnlijk niet bewust zijn geweest. Volgens deze theorie dan hè?

Nu gaan we een stapje verder terug in de tijd en dan zien we dat ieder moslim meisje dat haar maagdelijkheid verloren heeft mogelijk seks heeft gehad met een niet-moslim. Haar ouders verkeren daarover in onzekerheid. Maar dat betekent dat zij niet langer vertrouwd kan worden voor inteelt doeleinden. Zij kan eigenlijk niet meer dienen als broedkip voor familiezaad en daarom is er is een zekere kans op eerwraak omdat zij de 'eer van de familie' heeft geschaad. Belachelijk? Zeker, maar dat gebeurt in Pakistan en Groot Brittanië aan de lopende band en op grote schaal.

Ook verschrikkelijk is dat wanneer een moslim meisje in Pakistan buiten haar wil wordt verkracht, wat duidelijk zal zijn, zij toch wordt gedood omdat er tenlotte een bastaard uit kan voortkomen, alshoewel er tegenwoordig toch ook abortus mogelijk is.

De lichtste vorm - met toch hele zware consequenties - is als de dochter van 16 zich een Westerse lifestyle heeft aangemeten. Dit gold ook weer voor Mirjam. Dit betekent dat een dergelijk meisje gevallen is voor uitteelt, voor exogamie, voor genetische diversiteit, voor een vent van verre dus. 

Ook een Westerse lifestyle kan een risico voor eerwraak opleveren, misschien niet direct als honor killing maar dan toch wel als honor rape, verkrachting door je eigen vader of je broer. Ook het volgende arme kind heeft de 'eer van de familie' geschaad en komt niet meer voor broedkip in aanmerking:Tuesday, Oct 11th 2016

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3832242/Muslim-father-rapes-daughter-Norway-punishment-Westernised.html

Muslim father rapes his daughter as punishment because she had become 'too Westernised' living in Norway 


  • The man, in his 40s has been charged with rape and incest after he attacked his daughter in their family home
  • The daughter ran out of the house in the city of Fredrikstad and told a passing postman who called the police
  • The daughter told police she had been punished by her father for living a Western lifestyle 


Nu hoef je van mij echt de Seksuele Theorie van Religie niet te geloven, maar iedere theorie is zo goed als zijn voorspelling van eerwraak. Dit model moet overigens nog wel verder worden verfijnd, want honor rape, in dit geval een verkrachting vanwege een Westerse lifestyle, dat gaat wel bijna net zo ver als honor killing. Het wordt in technische termen een gedifferentieerd kans model met vele slagen om de arm: differential weighing waarin de deel-kansen gewogen worden opgeteld, bijvoorbeeld: 

Mirjam Abarkan: Westerse lifestyle (0,1) + geen maagd meer (0,3) + abortus (0,7) + drinken + wiet roken, enz, enz. Dit alles samengeperst in de leeftijdsgroep van 16 tot 17 jaar. 

Ja, zo worden je ouders natuurlijk tureluurs en zo kom je al gauw op kans = 1 van eerwraak. Maar er zijn ook remmende invloeden omdat moslim ouders weten dat ze honor killing in de Westerse cultuur niet kunnen maken. Maar in Pakistan, een pure moslimcultuur, daar gaan alle remmen los.

Dat van Mirjam is de moeder niet helemaal aan te rekenen. Het is een zeer tragische samenloop van omstandigheden. Anderzijds, wanneer men beseft dat het familieberaad geen voorwaarde voor honor killing is, zoals in ons honor syndrome model wordt gesteld, dan was het dus toch honor killing, zij het merendeels onbewust.

Voor een goed voorspellend model moet men wel over harde data beschikken en die zijn er niet.

Dus, ter afsluiting kan worden gezegd dat als Mirjam en Gülsüm het reïncarnatie model goed in hun hoofd hadden gehad zij nooit hun abortus hadden bekend. Dan waren zij ver van te voren gewaarschuwd voor de waanzin hun ouders.

Dit betekent dus ook dat zorgverzekeraars aan ouders niet meer de rekening van een abortus onder die vermelding mogen presenteren. Überhaupt heeft jouw vader met jouw lichamelijke gesteldheid na je 12e jaar niets meer te maken! Kinderen behoren na hun 12e jaar als volwassenen te worden behandeld waar het hun lichamelijke gesteldheid betreft.

Voor Mirjam geldt dus dat het allemaal te veel ineens was waardoor haar moeder in de diepe put van haar onbewuste viel. Dus, als jij wilt ontsnappen aan jouw vreselijke cultuur doe het dan heel slim en vermijd vanaf je 12e jaar ieder intiem gesprek met je ouders over dergelijke zaken. Je ouders, je broers en zusters zijn voor geen cent te vertrouwen als je de pech hebt een moslimmeisje te zijn. Wees maar blij als je broer je niet vermoordt.

Tenslotte, informeer je ouders niet over het reïncarnatie model want ze lachen je vierkant uit en verzinnen gewoon een versluierde aanpak die jij niet door hebt.(118) The Myth of Abraham: Honor killings

First lesson: Never make peace again with your family. Never come home again and disappear for ever!

Second lesson: Never trust anybody of your family, they all are going to kill you. Never speak to anybody about how you think about arranged or even worse: forced marriages. Especially, don't trust your mother!

Assumption 284: Honor killings and acid attacks are caused by Muslims trying to obey the wishes of the ancestor fertility gods. These do not want to reincarnate into hybrids and bastards of Eve with that alien Serpent. And if they refuse to reincarnate the family dies out and family members cannot reincarnate. That's why families always form a closed front to kill the fallen daughter. 

Third lesson: Never react if your father asks how you think about marrying your cousin. From then on you must plan your escape from home.

Fourth lessonYou have control of your own destiny. If you do not make any conflicts with your father he will not grasp his unconscious lust for reincarnation into the earthly universe. It is just you who activates his unconscious.

Fifth lesson: Never tell him Allah knows his inappropriate feelings. BTW, you should have already fled.

Sixth lessonAvoid an intimate relation with your father. He has to back off your reproductive organs.

Seventh lesson: Never talk about your abortion, just run.

Eighth lesson: Never, never trust your Muslim father...                                            

Sadia Sheikh, forced marriage on the Internet


Sadia in shock after the brutal forced marriage

ADDENDUM:
Knapp einen Monat ist es her, da wurde Gülsüm S. tot in einem Waldstück nahe Kleve aufgefunden. Nun ist die Tat aufgeklärt. Die 20-jährige Deutsch-Kurdin musste sterben, weil sie einer Zwangsvermählung nicht zustimmen wollte. Gegen den Vater und den Bruder erging Haftbefehl. Gülsüm S. sollte gegen ihren Willen verheiratet werden. Doch dann erfuhr die Familie, dass sie keine Jungfrau mehr war und schon mal abgetrieben hatte Als der Vater von dem heimlichen Schwangerschaftsabbruch erfuhr, habe sich  der Konflikt in der Familie zugespitzt, berichtete die Polizei weiter. Unter einem Vorwand sei die 20-Jährige dann aus ihrem Elternhaus auf einen einsamen Feldweg gelockt und umgebracht worden. Ihr Bruder habe Gülsüm S. am 2. März mit einer Wäscheleine bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Anschließend sei sie regelrecht totgeknüppelt worden, berichteten die Ermittler. Der Bruder habe dann ihre Geldbörse an sich genommen, um einen Raubmord vorzutäuschen.

It was almost a month since Gülsüm S. was found dead in a forest near Kleve. Now the fact is cleared up. The 20-year-old German Kurd had to die because she did not want to agree to a forced marriage. Against the father and the brother came arrest warrant. Gülsüm S. was to be married against her will. But then the family learned that she was no longer a virgin and had already aborted. When the father learned of the secret pregnancy, the conflict in the family had tipped, the police reported. Under a pretext, the 20-year-old was then lured from her parents home on a lonely dirt road and was killed. Her brother had choked Gülsüm S. on March 2 with a clothesline to unconsciousness. Afterwards, she was deadly struck, the investigators reported. The brother then took her wallet to pretend a robbery.cc-by-nc-sa

This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment