Monday, 10 April 2017

(182) The Swedish Act With Ass Up

Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number Archive

                                       https://youtu.be/X3-_KZExlJ0

http://joostniemoller.nl/2017/04/stockholm-diversiteit-europese-ziekte/De ‘open samenleving’ is een genetische eigenschap van met name westerse volkeren. Het maakt dat uitteelt-volkeren zich moeiteloos vermengen. Ook het christendom stond een dergelijke gelijkheid van mensen voor waardoor het werd aanvaard door de westerse cultuur. En ook zonder christendom of kolonialisme blijft de westerse geilheid exotische monsters naar binnen slepen. Denk niet dat hier sprake is van een religie of van een attitude, neen deze onbewuste geilheid van policor lijkt verworden tot een genetische deformatie.

The 'open society' is a genetic trait, in particular in Western nations. It makes exogamous peoples mingle effortlessly. Also Christianity adhered such 'equality of people' by which this religion was accepted in western culture. And even without Christianity or Western colonialism the horny lust remains to drag exotic monsters inward. Do not think this constitutes a religion or an attitude, no, the unconscious lust of policor seems to become a genetic deformation.SWEDEN: THE NECROLOGY OF A FLIPPED EXPERIMENT:

Let’s build a country where we put hate and fear aside.

There is no way back.


Sweden will never be what it once was.


Europe is changing.


Sweden needs to be a safe space for refugees.


Now we must look forward and find a way to live side by side.


It’s time to realize that New Swedes will claim their place.


And bring their culture, language and habits.


It’s time to see this as a positive force.


To be Swedish must be more than skin color and place of birth.


It must be you, me and everyone together.


It’s not only the new Swedes that need to integrate.


But the old Swedes have integrate as well.


Integration is about finding mutual understanding.


Let’s create a future that is based on equal parts and reality and believe in the future.


Let’s build a land where we put hate and fear aside.


It’s time to create a country together that is proud, inclusive and sustainable.


Something new, the new country.


Be an ambassador of Sweden.
Een prachtig voorbeeld van linkse ideologie. Tevens een prachtig voorbeeld van landverraad. Genocide op de eigen bevolking. How low can you go? Wat willen die linkse zakkenwassers nu eigenlijk? Heel Afrika en het midden oosten naar Europa halen terwijl het daar al jaren een onbeschrijflijke puinhoop is zonder maar ook een zweem van mensenrechten? Geholpen door onze goedhartige “ontwikkelings” hulp die nog nooit een goede uitwerking heeft gehad? Leren ze het nu echt nooit?

A wonderful example of leftist ideology. Also a wonderful example of treason. Genocide against its own people. How low can you go? What do these leftist schmuck anyway? Throughout Africa and the Middle East they bring into Europe while there it is an indescribable mess without even a hint of human rights? Aided by our good-hearted "development" aid which has never had a good effect? They never really learn?


The Act of Masochistic Surrender.

[De Akte Met De Kont Omhoog]


Deze necrologie op het multiculturalisme is geschreven uit wanhoop en in mineur. Het spel is over en uit. Geile policor adepten verwachten door de depressieve kleuring van deze Akte Met De Kont Omhoog niet de gelijkwaardigheid die zij thans in woord en geschrift nog trachten uit te dragen. Zij zien nu vagelijk in dat de seksuele lust tot overgave altijd al hun werkelijke drijfveer is geweest. Met de moed der wanhoop wordt erkend dat assimilatie er niet eens meer inzit. De eigen vrouwtjes moeten integreren en gaan nu geofferd worden. Jummy! Tast toe en leer mij uw nieuwe seksuele regels kennen. Culturele seksuele zelfmoord! Disgusting, disgraceful.


The Act of Masochistic Surrender.

[The Act With Ass Up]

This obituary on multiculturalism has been written out of despair and depression. The game is over and out. By the depressive coloring of this Act With Ass Up it can be seen horny policor adepts do not expect the equivalence, which they still are trying to convey in writing and speaking. They now grasp vaguely their sexual desire to surrender, what always has been their real motive. With desperation they acknowledge to have already given up assimilation. Now the own blond females must integrate and will be sacrificed. Jummy! Help yourself and teach me your new sexual rules. Cultural sexual suicide! Disgusting, disgraceful.
cc-by-nc-saThis work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment