En alhoewel zij werkelijk meent dat moslims in de komende burgeroorlog aan haar zijde staan en mengen tot Chrislam is dit theoretisch onwaarschijnlijk. Moslims willen per definitie niet mengen met ongelovigen. Moslims horen juist bij anti-policor (gesloten culturen) met wie zij de strijd tegen policor (open culturen) zullen aangaan. Daarna wordt het land in tweeën gedeeld tot parallelle samenlevingen. Daarna zijn Nederland en de Nederlandse cultuur voor altijd verwoest want dit komt nooit meer goed.

Beantwoorden

And while she really believes that Muslims will stand at her side in next civil war and are willing to merge into Chrislam, this is theoretically very unlikely. By definition, Muslims do not want to mix with unbelievers. Muslims belong to anti-policor (closed cultures) with whom they will fight against policor (open cultures). After that, the country is divided into two parallel societies. Then, the Netherlands and Dutch culture have been destroyed forever because this will never heal.