Sunday, 18 October 2015

(63) The Sexual Theory of Religion (Part 4: 60-79)

Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number Archive


Assumptie 60: Religie is het geheel van voorschriften ter beheersing van de seksualiteit en uitstel van behoeftebevrediging.


Assumptie 61: In religie claimt men transcendente authoriteit waar seksuele bemoeienis gênant zou zijn.


Assumptie 62: De mens beschikt over weinig lichaamskracht en overleeft door anticipatie op gevaar. Hij beschikt over rationaliteit wat ook zijn collectieve onbewuste heeft gevormd. Deze aanname is noodzakelijk voor de reconstructie van menselijke religie uit seksualiteit.


Assumptie 63: Wederzijdse empathie doet de SM-dyade overgaan in de
Vanille-dyade. Maar het negatieve recht op zelfbeschikking is essentieel. Omdat kinderen en dieren hiertoe niet in staat worden geacht, vervalt iedere moraliteit aan pedofilie en bestialiteit.


(650) 24. SM-Dyad and Vanilla-Dyad

Assumptie 64: Het invoelend vermogen van de mens toont haar bereik op de schaal van sadomasochisme. Hoe groter geest, hoe groter beest. Dit typeert in extremis de empathische psychopaat.


Assumptie 65: Empathische beperking kan leiden tot sadomasochistisch gedrag
zonder invoelend vermogen. Dit typeert de autistische psychopaat, het dier.


Assumptie 66: Het sadomasochisme is instabiel en licht ontvlambaar. De lust tot onderdrukking keert zich gemakkelijk in moordlust. In welk geval de SM-dyade zich weer ontbindt in moordlust en seksuele lust.


Assumption 66: Sadomasochism is a combination of murder and sexuality. It is unstable and easy flammable. Oppression of victims easily turns into murder, decomposing SM-dyad again into killing and sexual instinct.

As long as one keeps bloodthirstiness and sexual desire as critical mass in focus it goes well. But after losing control over the event, sadomasochism falls apart again in murder and sexual instinct. Then magic is lost. Then it explodes.

The key difference between Islamic culture and Christianity is that Islam cannot hold this critical mass together, time and again is losing control, disintegrating sadomasochism over and over again in murder and sexual desire. It is a circular and perpetual process; it is the basic feature of Islamic culture. Christianity succeeds much better in holding sadomasochism in synthesis. But more likely is that Islam intentionally collapses SM-dyad time and again in the interaction with Paradise culture. It is a willful interaction giving the Islamic killing machine her animal power.


Assumption 67:

- SM-dyad is the basic relationship between man and woman in human nature. It is a relationship that will haunt mankind until the farthest stars.

- SM-dyad is based on absolute power and results in unequal sexual relations. It easily develops into paraphilia. Vanilla-dyad is formed from relativism and consists of equivalence in sexual relations.

- SM-dyad can temporarily transform into Vanilla dyad, in which case ultimately equal rights for men and women are obtained.

- Because equivalence is against male nature, Vanilla-dyad remains subordinate to SM-dyad. It is and will remain a substitute for the male sexual instinct. Which means that SM-dyad in the background is always present, always searching for new ways to self-realization. SM-dyad will always restore the primal relation between male and female.

- The temporary primacy of Vanilla dyad is enforced by the intellectual development of women. Without her cooperation with SM, SM-Tetrad disintegrates into a single SM-dyad.


Assumptie 67: Aannamen SM-dyade:

Eerste aanname:

De SM-dyade is de basisrelatie tussen man en vrouw in de menselijke natuur. Het is een relatie die de mens tot op de verste sterren zal achtervolgen.

First assumption: - SM-dyad is the basic relationship between man and woman in human nature. It is a relationship that will haunt mankind until the farthest stars.

Tweede aanname:

De SM-dyade leidt alleen in een SM-tetrade tot stabiele relaties. Een solitaire SM-dyade ontwricht de samenleving en drijft mannen tot anarchie en moordlust.

Second assumption: SM-dyad only in SM-tetrads leads to stable relationships. A solitary SM-dyad disrupts society and drives men to anarchy and bloodlust.

Derde aanname:

De SM-dyade kan tijdelijk overgaan in een Vanille-dyade, in welk geval uiteindelijk ook maatschappelijke instituties tot gelijkberechtiging van man en vrouw overgaan.

Third assumption: SM-dyad can temporarily transform into Vanilla dyad, in which case ultimately equal rights for men and women are obtained.

Vierde aanname:

Omdat gelijkberechtiging tegen de mannelijke natuur in gaat blijft de Vanille-dyade ondergeschikt aan de SM-dyade. Zij is en blijft een substituut voor het mannelijke seksuele instinct. Wat betekent dat de SM-dyade op de achtergrond altijd aanwezig blijft, altijd naar nieuwe wegen zoekt tot zelfverwerkelijking. De SM-dyade zal de oerrelatie tussen man en vrouw altijd weer herstellen.

Fourth assumption:

Because equivalence is against male nature, Vanilla-dyad remains subordinate to SM-dyad. It is and will remain a substitute for the male sexual instinct. Which means that SM-dyad in the background is always present, always searching for new ways to self-realization. SM-dyad will always restore the primal relation between male and female.

Vijfde aanname:

Het tijdelijke primaat van de Vanille-dyade wordt afgedwongen door de intellectuele ontwikkeling van de vrouw. Zonder haar medewerking aan SM valt de SM-tetrade uiteen tot een enkelvoudige SM-dyade.

Fifth assumption: The temporary primacy of Vanilla dyad is enforced by the intellectual development of women. Without her cooperation with SM, SM-Tetrad disintegrates into a single SM-dyad.

Sixth assumption:

SM-dyad is based on absolute power and results in unequal sexual relations. It easily develops into paraphilia. Vanilla-dyad is formed from relativism and consists of equivalence in sexual relations.


Assumption 68: In humans, the number of gods in the archetype of God is by nature unlimited (polytheism), with SM-dyad as principal component (main factor) of the space of gods. By testosterone (monotheism) this number of god factors is gradually restricted to one dimension, called SM-dyad or Allah construct. With estrogen multi-dimensionality remains unaffected. This means that males tend to monotheism and females to polytheism. (goed)


Assumption 68: In humans, the number of interdependent gods (n) in the polytheistic space of gods (rank=m=5 vectors) in the archetype of God (rank=p=5 factors) is unlimited, with the SM-dyad as principal component (main factor) (p=1). SM-dyad is called 'monotheism' otherwise. With male testosterone this space will be gradually restricted to only one conscious dimension (p=1), the SM-dyad or Allah-construct, named otherwise monotheism or sadomasochism. Remaining (m-p=4) components are relegated to the unconscious. But in case of estrogen all sexual factors (p=5) remain unaffected in the conscious of women. (goed)Assumptie 69: De SM-dyade is de fysieke eendimensionaliteit in de godenruimte van het archetype Gods, het machtscentrum van de man en komt bij jongens tot ontplooiing door testosteron. De samenleving kan hier wel een meerdimensionale projectie op cultuur afdwingen.


Assumption 69: SM-dyad is the physical one-dimensionality in the space of gods of the archetype of God, the power center of males to come to fulfillment by testosterone. Society can enforce a multi-dimensional projection on culture.


Assumption 70: Vanilla-dyad is the physical multi-dimensionality in the
space of gods of the archetype of God. This is due to projection on a multi-dimensional culture in boys, or development by estrogen in girls.


Assumptie 70: De Vanille-dyade is de fysieke meerdimensionaliteit in de godenruimte van het archetype Gods. Dit als gevolg van projectie op een meerdimensionale cultuur bij jongens, of door ontplooiing door oestrogenen bij meisjes.


Assumption 70: Vanilla-dyad is the physical multi-dimensionality in the
space of gods of the archetype of God. This is due to projection on a multi-dimensional culture in boys, or development by estrogen in girls.Assumptie 71: Sadomasochistisch gedrag komt ook bij dieren voor, maar voor sadomasochistische beleving is empathie nodig, een bij uitstek menselijke verworvenheid. 


Assumptie 72: SM-dyades en Vanille-dyades zijn menselijke interacties. Ook binnen de SM-dyade beschouwt men de partner empathisch als subject. Beschouwing van de partner zonder empathie als object kan worden gezien als dierlijk SM-gedrag. Wanneer er daarnaast ook nog sprake is van een machtsrelatie, dan neigt het geheel tot parafilie. Parafilie is te zien als een seksuele perversie waarbij het erotische contact met een gelijkwaardige partner niet volstaat. Het wordt gezien als een abnormale uiting van seksualiteit.


Claims van de Seksuele Theorie:

Wat betekent dat het cultuurrelativisme van het christendom op termijn altijd ten onder gaat tegen het cultuurabsolutisme van islam. Deze culturen mengen niet. De SM-dyade wint altijd van de Vanille-dyade. Eén van beide moet opgeven. Er bestaat geen tussenweg!

Dit komt als falsifieerbare theorie uit de Seksuele Theorie van Religie. Christendom en islam zijn onverenigbaar. Hun dimensionaliteit is te afwijkend. Een uitzondering betreft mogelijk de SGP, de moslims van het christendom.

De andere hypothese is dat seculiere moslima's na vele generaties als enigen mogelijk in staat zullen zijn om de religieuze indoctrinatie van islam te keren en hun zonen in de Westerse cultuur te laten assimileren. Moslims en moslima's komen met een verschillende culturele dimensionaliteit uit de vroege kindertijd.

Voor beide claims levert de seksuele theorie de theoretische onderbouwing. In essentie komt de theorie neer op voldoende vrijheidsgraden voor empathie in overige seksuele rollen, voor gelijkheid van mensen, ter afzwering van apartheid.


(609) De Vierde Woestijnreligie
(588) De Vierde Woestijn Religie (Samenvatting)


(654) 25. The Fundamental Equation in Human Religion

Assumptie 72: Human religion.

Human religion = a Sex + b P(inbr) + c P(reinc) + d S(reinc) + e P(inbr)P(reinc) +
+ f P(reinc)S(reinc) + g P(inbr)P(reinc)S(reinc)

Sex = Sexuality
P(inbr) = Primary religion (inbreeding in the universe)
P(reinc) = Primary religion (reincarnation in the universe)
S(reinc) = Secondary religion (reincarnation in the parallel universe)

Animals:
Animal religion = a Sex

First humans:
Human religion = a Sex + b P(inbr)

Later humans (and p.ex. Voodoo):
Human religion = a Sex + c P(reinc)

Combined later in Paradise culture:
a Sex + b P(inbr) + c P(reinc) +e P(inbr)P(reinc)

Islam (combined primary and secondary religion):
a Sex + b P(inbr) + c P(reinc) + d S(reinc) + e P(inbr)P(reinc) +
+ f P(reinc)S(reinc) + g P(inbr)P(reinc)S(reinc)

Modern Voodoo:
a Sex + c P(reinc) + d S(reinc) + f P(reinc)S(reinc)

Christianity (secondary religion):
a Sex + d S(reinc)

Atheism (extreme polytheism):
Animal religion = a Sex

(655) 26. Cultural PsychopathsAssumptie 73:

Empathie(D) => overeenkomstige normen en waarden => sympathie => rechten (R)
Autisme => vermeend gelijke normen en waarden => sympathie => rechten (R)
Religie (S) => opgelegde normen en waarden => sympathie => rechten (R)
Cultuur (S) => opgelegde normen en waarden => sympathie => rechten (R)

Monotheïsme creëert culturele psychopaten

Er bestaat een loophole in morality waardoor 'empathie' wordt vrijgesteld van morele toetsing. Waardoor religieuze indoctrinatie in de vroege kindertijd als moreel verantwoord wordt gezien. Waardoor zich gemakkelijk culturele empathie ontwikkelt voor de eigen groep die in culturele psychopathie naar andere ontaardt. Waardoor men niet empathisch beleefde overige seksuele rollen immoreel behandelt. That's the fallacy of empathy in morality: apartheid.


(656) 27. Paradise of Horror


Assumptie 74: Empathisch tekort in overige seksuele rollen is de diagnose van het monotheïsme.


Assumptie 75:

Empathie(D) => overeenkomstige moraliteit => sympathie => verleende rechten (R)
Religie (S) => sympathie => vermeend gelijke moraliteit => verleende rechten (R)

Bij religie en cultuur is binnen de eigen groep niet langer sprake van een waardevrije empathische meting naar overeenkomstige moraliteit. Door indoctrinatie wordt moraliteit opgelegd en sympathie voor de eigen groep afgedwongen.


Assumptie 76: Beschouw de verzameling van stamhoofden in de paradijscultuur als een schijnbaar overgedetermineerde set van vergelijkingen* in de godenruimte van het archetype Gods, die door de God van het monotheïsme als per definitie bekende onbekende in één dimensie werd gevat op de principale component: het sadomasochisme.

*bedoeld wordt dat die stamhoofden allemaal op elkaar schijnen te lijken zodat zij gemakkelijk door één God vervangen kunnen worden. Zij projecteren als een bundel zwaar correlerende vectoren met kleine hoeken op dezelfde factor in de ruimte die dan de factor Gods genoemd wordt.


Assumption 76: Consider the polytheistic set of n tribal heads in paradise culture as an overdetermined set of n-equations in the space of gods, which has to be caught by a single principal component: the assumed factor of sadomasochism. The angle to this main axis has to be given by the God of monotheism (m=1), who by definition is a known but unknown parameter, because God is defined as not to know. What means that this invisible God, the proposed principal binding factor among all those tribes, is agreed not to be known in an also unknown universe. What means that God gives a fake angle to the SM-dyad in space. But then it may be more parsimonious to define the power dimension of human sexual space directly as sadomasochism and to forget about 'God'.


 Basic Dimension // April 9, 2016 at 7:43 pm //

Basic Dimension // March 26, 2016 at 11:11 am //
Basic Dimension // October 16, 2015 at 11:04 am // Reply
[Next it seems they SOMEHOW divided the 20 sample elements (n=20) into two groups of fragments. This is ABACADABRA in a scientific report.
They apparently took m=8 kind of independent variables as metal dimensions. A dependent dichotomous variable seems to indicate the difference or similarity between groups. That dependent variable could be the principal component on which groups can differ or agree. It looks like multiple regression or discriminant analysis but then not optimized because of PCA.
A number of techniques have been developed enhancing differences or similarities between groups, but sample size always influences significance in the first place.]

What could have been their design?

n= 20 subjects:

I propose they had a subject group with shrapnel in their bodies (n1=9) and a cockpit group of pieces of aluminum (n2=11). They want to know if groups differ.

They had m=8 metal variables as vectors from the origin, and might have extracted up to 8 principal components in that 8-dimensional metal space. Discarding unique factors there might remain p=2 components reducing the variable space to 2 dimensions. PCA is a form data reduction.

Now for example you may project iteratively your n=20 individuals (2 groups) from a 20-dimensional subject space into the m=8 dimensional variable space. This converges into a solution in which the n=20 individuals as vectors from the origin are plotted onto the p=2 factor space. Hence, in this iteration from subject space to variable space and back, you will find the factors in the p=2 factor space, as the reduced variable space.

So you might have n1=9 elements of shrapnel from 9 subjects and n2=11 elements from the aluminum cockpit frame. Now you project these 20 vectors onto the resulting 2-dimensional factor space. And now it is interesting if the 9 shrapnel elements from the subjects agree with the 11 pieces of aluminum of the cockpit frame. For example they agree if they score randomly on the p=2 factors. Or in the same bundle of vectors. If the 9-subject bundle scores only on the first and the 11- cockpit bundle on the second factor than groups do not match on metal.

On the other hand if there is no combined bundle and a random mess results,it also may be caused from your poor design and from too less sample elements. So only if these small groups are amazingly different on the factors it gives information. It seems they were not different, so DSB did not gain any insight.

Remember in the social sciences Principal Components Analysis is an explorative technique only meant for a lot of individual subjects n, about ten times more than the number of variables m. So we needed about 80 sample elements. But disregarding statistics it all is possible.

Hence, statistical testing is not the main purpose of PCA, only getting an idea how subjects score on the reduced metal factor space.

After this explorative analysis there are a lot of techniques to find optimal differences or optimal agreement between groups. But remember you need parameter free tests if you have very few subjects. And I think this study is only for explorative use. So if they got the idea groups were the same this is no hard evidence and other tests had to follow. But why, if they were already satisfied these groups looked the same on metal?

So they concluded groups did not differ. Can we conclude shrapnel came through the hull or through the windshields? No, they don’t know, for the crash site has not been guarded adequately from the beginning.
Hence now they also must prove the aluminum and zirconium in the cockpit of MH17 differ significantly from thousands of other airplanes in the world, which all can have changed their window shields. This is an impossible dead end in research.

If there is no significant difference between planes, perpetrators could have smuggled shrapnel and bowties from every other plane in the world.

 Deus Abscondis // April 11, 2016 at 3:13 pm //
Basic Dimension and others, thanks for the considered replies.
DB, I feel like I was propelled back to an experimental methodology class at Uni 😂 I’ll need to read it twice❗Assumptie 77: Omdat de God van het monotheïsme een per definitie bekende onbekende is werd het stelsel vergelijkingen van de paradijscultuur niet daadwerkelijk opgelost. De ruimte van de verzameling van stamhoofden werd slechts gereduceerd tot één dimensie: het sadomasochisme. Daarom werd het monotheïsme van islam een onvolkomen reductie* van de paradijscultuur, met als gevolg dat de laatste de kern vormt van de eerste.

*reductie omdat het monotheïsme maar over één dimensie kan beschikken, terwijl de paradijscultuur nog vrijwel polytheïstisch was. Vergeet daarom het monotheïsme en begrijp dat de paradijscultuur de ware aard van de woestijncultuur gebleven is.


Assumption 77: Because the God of monotheism is defined as a known but unknown parameter (angle) of His Principal Axis in the space of (tribal) gods, the system of equations of paradise culture actually seemed unresolved. Nevertheless the n-space of tribes was reduced to a by tribal heads accepted single dimension: monotheism. Knowing that hatred and hostility is the most common factor among Bedouin tribes, God and Allah must be based also on hatred and hostility. Hence, God and Allah are personifications of Sadism on the throne, and the real nature of monotheism must be sadomasochism.


[Assumptie 78: Het monotheïsme van de islamitische cultuur is een gecomprimeerde voortzetting van het monopolytheïsme van de paradijscultuur.]


Assumption 78: The only 'binding' force of the polytheistic set of Bedouin tribes was mutual hatred and enmity. This is exactly the binding factor of monotheistic sexual dictatorship. Hatred and enmity are the exact features of sadomasochism, the real principal component binding Bedouin tribes and therefore also the real meaning of the power of the monotheistic God.


Assumption 176: It’s very cynical, but the great common divisor of hostile tribes exactly was the slaughtering of each other, what became also the real meaning of 'God' or 'Allah': sadism in optima forma.


(657) 28. Fellatio, core language of human religion

Assumptie 79: Honor killings zijn de kern van menselijke religie. Eerwraak is niet slechts een oud gebruik uit vroeger tijden dat door islam veroordeeld wordt. Neen, eerwraak is de kern van menselijke religie. Eerwraak betreft de werkelijk bedoelde wraak van God in het paradijsverhaal.

De diepste symboliek van geschonden eer is dat wie het stamhoofd niet
overdrachtelijk wenst te pijpen zijn eer en waardigheid schendt. Dát is het eerverlies dat uit onzedelijk gedrag voortkomt. Dát is de reden dat overspelige nichten en broedstoof weigerende dochters worden afgeslacht. Maar voor dit begrip moet 'eer' dus eerst betrokken worden op haar aanmerkelijk belang: incest en inteelt. cc-by-nc-saThis work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment