Friday, 23 October 2015

(73) The Sexual Theory of Religion (Part 1: 1-59)

Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number Archive

The Sexual Theory of Religion  
                                       
         ===> Artikelenlijst <===    

Robert Hare. Psychopathie wordt gekenmerkt door een gebrek aan innerlijk conflict over het overschrijden van sociale en morele normen, gebrek aan empathie met anderen, behoefte aan macht en overmatig sensatiezoeken (thrill-seeking).

Psychopathie maakt onderdeel uit van de zogenaamde donkere driehoek (dark triad), een groep van drie persoonlijkheidstrekken: Machiavellisme, narcisme en psychopathie. Deze drie trekken overlappen voor een gedeelte en zijn verbonden met een kille, manipulatieve en instrumentele omgang met anderen. Het interessante aan deze persoonlijkheidstrekken is dat ze gemakkelijk verborgen worden achter een overtuigend "masker van geestelijke gezondheid". Psychopaten en narcisten winnen gemakkelijk het vertrouwen van anderen omdat ze in eerste instantie overkomen als aardig, charmant en goedbedoelend. Alleen in een langer durend contact openbaren zij hun donkere kanten.

(621) 1. The Origin of God
(624) 2. Homosexuality, the second God
(625) 3. The SM-dyad
(628) 4. Other sexual roles
(629) 5. The Convergence Theory of the Garden of Eden
(630) 6. The antiprojection of the Garden of Eden
(631) 7. Primary and Secondary Religion
(632) 8. Inbreeding Out of Africa
(633) 9. The Myth of Abraham
(634) 10. God created primary and Secondary religion
(635) 11. Why Christianity rejected primary religion
(636) 12. Islam merged primary with Secondary religion
(637) 13. Universal Standards for Religious Civilisation
(638) 14. Anarchy ratio and Assimilation ratio
(639) 15. Cultural Archetypes
(640) 16.The Basic Formula of the Anarchy Ratio

(641) 17. The Triotheism of Christianity
(642) 18. The Sexual Space of Religion
(643) 19. The Primacy of Religion
(645) 20. Bestiality kills the Parallel Universe
(646) 21. ROM and RAM in Religion
(647) 22. Shrinking Ranks with Taylor Polynomials
(648) 23. Satan, the Human-Goat God
(650) 24. SM-Dyad and Vanilla-Dyad
(654) 25. The Fundamental Equation in Human Religion
(655) 26. Cultural Psychopaths
(656) 27. Paradise of Horror
(657) 28. Fellatio, core language of human religion
(658) 29. Honor Killings revenge for Outbreeding
(659) 30.The Honor Killing Syndrome
(660) 31.The Honor Killing of Mirjam Abarkan
(661) 32. Interaction Inbreeding with Secularism
(662) 33. Cybernetics of Islam
(663) 34. The Endgame of islam
(664) 35. The Heart of Islam
(665) 36. Analysis of a killing machine
(666) 37. The Inverse Honor Killing by Abraham
(667) 38. The Unconscious Paradise Culture
(668) 39. Sexual Scales in Islam
(669) 40. Psychology of Allahu Akbar
(670) 41. Islam broken down by Sex
(671) 42. Why Christianity converted the Tree of Life
(673) 43. Inbreeding is the Origin of Human Religion
(673) 44. A Fundamental Analysis of Honor Killings and Acid Attacks(621) 1. The Origin of God


Assumption 1: God is a sexual ideal projection of higher mammals in the alpha male. He personifies the role of polygamous heterosexuality.Assumption 242: Polygamy leads to inbreeding in patriarchies (Islam) and to outbreeding in matriarchies (bonobos and elephants).Assumption 2: Gods are sexual roles.


Human religion has some simple side conditions:


1: Former human beings (Homininae) saw God as a male sexual ideal projection which personified polygamous heterosexuality.Assumption 1: God is a sexual ideal projection of higher mammals in the alpha male. He personifies the role of polygamous heterosexuality.

2: Later human beings (Homo sapiens) are primarily searching for eternal survival, in which God is projected in the parallel universe as an immortal personification. A mortal God would not be worshiped.Assumption 247: Later humans projected God in the parallel universe as an immortal personification of Homo sapiens. A mortal God would not be worshiped.


Assumption 193: The primal law of animal religion is the commandment: thou shalt reproduce in genetic diversity.Assumption 195: Religion is born in groups of higher mammals and concerns the battle between genetic monoculture and genetic diversity.Assumption 196: The measure of religion is group permeability.Assumption 196: The measure of religion is group permeability seen in integration, assimilation and segregation.Assumption 236: The permeability of a culture (exogamy or endogamy) is determined by the degree of empathy with sexual roles.Assumption 197: The meaning of religion is finding a balance between genetic monoculture and genetic diversity.Assumption 198: The alpha male is a polygamous heterosexual and monotheistic God, who attaches to genetic monoculture. In the anti-projection we find 'other sexual roles' (mostly female roles), pursuing genetic diversity.
Patriarchal religion:

Assumption 50: The polytheistic space of gods (in the archetype of God) exists of five sexual dimensions. With two dimensions, heterosexuality is opposed to other sexual roles. With five dimensions it concerns the following hierarchy:

1: First God: male heterosexuality. [Alpha male]
2: Second God: male homosexuality. [homosexual clergy]
3: Third God: female sexual roles
4: Fourth God: pedophilia
5: Fifth God: bestiality


On note, animals are not much interested in bestiality. Also human pedophilia is an anomaly born out of reward for inbreeding and incest. So we will not find bestiality and pedophilia in animals. Further is homosexuality the brand of monotheism, while the animal world is more polytheistic (with two acknowledged sexual roles in the conscious). This all means in the animal world we only have male and female heterosexuality.Matriarchal religion:

Assumption 50: The polytheistic space of gods (in the archetype of God) exists of five sexual dimensions. With two dimensions, heterosexuality is opposed to other sexual roles. With five dimensions it concerns the following hierarchy:

1: First God: female heterosexuality. [Alpha female, FEMDOM]
2: Second God: female homosexuality. [Lesbian]
3: Third God: male sexual roles
4: Fourth God: pedophilia
5: Fifth God: bestiality


Matriarchale religie

Assumptie 99: Bij matriarchale religie wordt de seksuele ideaalprojectie in de alpha female geprojecteerd (Olifanten, bonobo's).

1: Eerste God: vrouwelijke heteroseksualiteit. [Alpha female, FEMDOM]
2: Tweede God: vrouwelijke homoseksualiteit. [Lesbische rel]
3: Derde God: mannelijke seksuele rollen.
4: Vierde God : pedofilie.
5: Vijfde God: bestialiteit 


Assumptie 3: Deze seksuele ideaalprojectie leidde in de evolutie tot het fysiologische archetype Gods.Assumptie 4: Het fysiologische archetype Gods leidde tot het godsbesef. Het gevoel dat er iets moet zijn. Maar ook tot de lust om zelf een God te zijn en om zelf seksuele macht uit te oefenen. Want anders heeft een dergelijke projectie geen zin.Assumption 4: The physiological archetype of God led to the sense of God. The feeling that something has to be. But also on the desire to be a God on oneself and to exercise sexual power oneself. Because otherwise such a projection does not make sense.

- Wij volstaan hier met vier operationalisaties van dierenreligie:

1: Religie is een gedaante van de seksualiteit.
2: Religie is een uiting van het groepsinstinct.
3: Religie is de verdeelsleutel van het onderworpen geslacht.
4: Religie stelt het onderworpen geslacht de seksuele regels.

- Wij volstaan hier met één operationalisatie van mensenreligie:

5: Religie is voor de mens de zoektocht naar het eeuwig voortbestaan.


Assumption 4: We offer one operationalization of human religion:


Assumption 4: Human religion is the search for eternal life.


Assumption 4:
- We give four operationalizations of animal religion in mammal groups:

1: Religion is a form of sexuality.
2: Religion is an expression of the group instinct.
3: Religion is the distribution key for the subordinate sex *.
4: Religion sets sexual rules for the subordinate sex *.

- We give one operationalization of human religion:
5: Human religion is the search for eternal life.

*Note although female animals are often sexually dominated by males, their freedom to choose their own male is usually guaranteed. Hence, the animal world is dominated by genetic diversity.


The alpha male is the strongest male with genes for optimal protection of all females. But basically he is dealing with genetic monoculture in the group of higher mammals, only serving the immediate survival of the group. Because, in the long run the genes of the strongest male will be over-represented in his descendants. And in the long term that would lead to inbreeding.


Assumption 170: In endogamic cultures SM-dyad is the fight between male genetic monoculture (Tree of Life) and female genetic diversity (Tree of Knowledge). SM-dyad is called the Myth of Paradise.


Assumption 172: In exogamous cultures, as in the animal world, the Vanilla dyad between male and female pursues genetic diversity.
 


Assumptie 126: Het bijzondere van mensenreligie is dat uit seksualiteit ook een eeuwigheidsprojectie valt af te leiden. Die eeuwigheidsprojectie werd in de alpha male geprojecteerd en dat is wat mensenreligie onderscheidt van dierenreligie. Het is een projectie die voor eeuwig geldt en die men 'God' noemt. Want een sterfelijke God bestaat niet. De mensengod is daarom altijd de alpha male uit dierenreligie maar dan met eeuwigheidswaarde. Religie is voor de mens de zoektocht naar het eeuwig voortbestaan.


Assumptie 58: Religie is het geheel van seksuele voorschriften ter afdwinging van beheersing en uitstel van behoeftebevrediging.


Assumptie 59: In religie claimt men transcendente authoriteit waar openlijke seksuele bemoeienis gênant zou zijn.


Assumptie 119: Religie verandert met de seksuele regels voor de vrouw.

Binnen religie scharen groepsleden zich achter de leider. Primaire religie bakent de seksuele verhoudingen binnen de groep af. Het onderworpen geslacht wordt toegewezen en van seksuele richtlijnen voorzien.


(624) 2. Homosexuality, the second God


Assumptie 5: De tweede God is homoseksualiteit.


(646) 21. ROM and RAM in Religion

Assumptie 52: Het christendom is een overgangsvorm van patriarchale naar matriarchale religie. Het heeft de natuurlijke orde der goden gewijzigd en daarmee de hoofdwet van religie in vervulling doen gaan. Heteroseksualiteit werd ingewisseld tegen overige seksuele rollen als eerste God, ter ontzetting van de vrouw.


Assumptie 15: De hoofdwet van religie is de relatie tot de vrouw. Daarin ziet de man zijn vrouw als subject of als object.


Assumption 15: The main law of religion is the relationship between man and wife. Therein he sees his wife as subject or as object.


Assumptie 53: Na de Romeinse tijd maakte de homoseksuele clerus zich van het christendom meester. In Jezus projecteerde men de homoseksuele God, die het primaat kreeg boven de heteroseksualiteit van de alpha male.

In overige seksuele rollen zijn homo's, vrouwen, kinderen en dieren het onderwerp. Zij worden als objecten beschouwd (236)(239). Wij voegen hier nog 'anders gelovigen' aan toe.


Assumption 170: Other sexual roles are homosexuals, women, children and animals. They are regarded as objects. We add to this category 'other faiths'.

(625) 3. The SM-dyad


Assumptie 6: De SM-dyade is de bouwsteen van de relatie tussen man en vrouw. Het sadomasochisme is de interactie tussen moordlust, seksuele lust en een fleem van kannibalisme.


Assumption 6: The SM-dyad is the building block of the relationship between husband and wife. Sadomasochism is the interaction between the killer instinct, the sexual instinct and a touch of cannibalism.Assumption 6All human power has a sexual component: sadomasochism.


Assumptie 68: Bij de mens is het aantal goden in de godenruimte in het archetype Gods van nature onbegrensd, met de SM-dyade als principale component. Door testosteron wordt deze ruimte gaandeweg ingeperkt tot één dimensie, de SM-dyade. Bij oestrogenen blijft de meerdimensionaliteit onaangetast.


Assumption 68: In humans, the number of gods in the archetype of God is by nature unlimited (polytheism), with SM-dyad as principal component (main factor) of the space of gods. By testosterone (monotheism) this number of god factors is gradually restricted to one dimension, called SM-dyad or Allah construct. With oestrogens multi-dimensionality remains unaffected. This means that males tend to monotheism and females to polytheism. (goed)


Assumption 68: In humans, the number of dependent gods (n) in the polytheistic space of gods (rank = m = 5 vectors) in the archetype of God (rank = p = 5 factors) is naturally unlimited, with the SM-dyad as principal component (main factor)(p = 1).

SM-dyad is called 'monotheism' otherwise. With male testosterone this space will be gradually restricted to only one conscious dimension (p = 1), the SM-dyad or Allah-construct, named otherwise monotheism or sadomasochism.

Remaining (m - p = 4) components are relegated to the unconscious. But in case of oestrogens all sexual factors (p = 5) remain unaffected in the conscious of women. (goed)
Assumptie 69: De SM-dyade is de fysieke eendimensionaliteit in de godenruimte van het archetype Gods, het machtscentrum van de man en komt bij jongens tot ontplooiing door testosteron. De samenleving kan hem wel een meerdimensionale projectie op cultuur afdwingen.

Assumption 69: SM-dyad is the physical one-dimensionality in the space of gods of the archetype of God, the power center of males to come to fulfillment by testosterone. In this case, male heterosexuality is empathically experienced in the conscious and 'other sexual roles' are suppressed in the unconscious. But society can enforce a multi-dimensional projection on culture.


Assumptie 70: De Vanille-dyade is de fysieke meerdimensionaliteit in de
godenruimte van het archetype Gods. Dit als gevolg van projectie op een meerdimensionale cultuur bij jongens, of door ontplooiing door oestrogenen bij meisjes.
 


Assumption 70Vanilla-dyad is the physical multi-dimensionality in the
space of gods of the archetype of God. This is due to projection on a multi-dimensional culture in boys, or development by oestrogens in girls.


Assumptie 71: Sadomasochistisch gedrag komt ook bij dieren voor, maar voor sadomasochistische beleving is empathie nodig, een bij uitstek menselijke verworvenheid.

Assumption 71: Sadomasochistic behavior occurs also in animals, but for sadomasochistic mental experience empathy is needed, an outstanding human achievement.Assumptie 72SM-dyades en Vanille-dyades zijn menselijke interacties. Ook binnen de SM-dyade beschouwt men de partner empathisch als subject. Beschouwing van de partner zonder empathie als object kan worden gezien als dierlijk SM-gedrag. Wanneer er daarnaast ook nog sprake is van een machtsrelatie, dan neigt het geheel tot parafilie. Parafilie is te zien als een seksuele perversie waarbij het erotische contact met een gelijkwaardige partner niet volstaat. Het wordt gezien als een abnormale uiting van seksualiteit.


Assumption 72: SM-dyads and Vanilla-dyads are human interactions. Also within SM-dyad as BDSM play one considers the partner empathically as a subject. But the partner seen as object, without any empathy can be seen as animal SM-behavior. If there is no equivalence in the sexual relationship, it is called paraphilia. Paraphilia is seen as a sexual perversion in which the erotic contact within an equivalent partnership is not enough. It is seen as an abnormal expression of sexuality.


Assumptie 67: Assumptions SM-dyads.

First assumption: SM-dyad is the basic relationship between man and woman in human nature. It is a relationship that mankind will haunt until the farthest stars.

Second assumption: SM-dyad only in SM-tetrads leads to stable relationships. A solitary SM-dyad disrupts society and drives men to anarchy and bloodlust.


Third assumption: SM-dyad can temporarily transform into Vanilla dyad, in which case ultimately equal rights for men and women are obtained.


Fourth assumption:

Because equivalence is against male nature, Vanilla-dyad remains subordinate to SM-dyad. It is and will remain a substitute for the male sexual instinct. Which means that SM-dyad in the background is always present, always searching for new ways to self-realization. SM-dyad will always restore the primal relation between husband and wife.

Fifth assumption: The temporary primacy of Vanilla dyad is enforced by the intellectual development of women. Without her cooperation with SM, SM-Tetrad disintegrates into a single SM-dyad.


Assumptie 67: Aannamen SM-dyade:

Eerste aanname:De SM-dyade is de basisrelatie tussen man en vrouw in de menselijke natuur. Het is een relatie die de mens tot op de verste sterren zal achtervolgen.

Tweede aanname:De SM-dyade leidt alleen in een SM-tetrade tot stabiele relaties. Een solitaire SM-dyade ontwricht de samenleving en drijft mannen tot anarchie en moordlust.

Derde aanname:De SM-dyade kan tijdelijk overgaan in een Vanille-dyade, in welk geval uiteindelijk ook maatschappelijke instituties tot gelijkberechtiging van man en vrouw overgaan.

Vierde aanname:Omdat gelijkberechtiging tegen de mannelijke natuur in gaat blijft de Vanille-dyade ondergeschikt aan de SM-dyade. Zij is en blijft een substituut voor het mannelijke seksuele instinct. Wat betekent dat de SM-dyade op de achtergrond altijd aanwezig blijft, altijd naar nieuwe wegen zoekt tot zelfverwerkelijking. De SM-dyade zal de oerrelatie tussen man en vrouw altijd weer herstellen.

Vijfde aanname:Het tijdelijke primaat van de Vanille-dyade wordt afgedwongen door de intellectuele ontwikkeling van de vrouw. Zonder haar medewerking aan SM valt de SM-tetrade uiteen tot een enkelvoudige SM-dyade.


Assumptie 67: Assumptions SM-dyads.

First assumption: SM-dyad is the basic relationship between man and woman in human nature. It is a relationship that mankind will haunt until the farthest stars.

Second assumption: SM-dyad only in SM-tetrads leads to stable relationships. A solitary SM-dyad disrupts society and drives men to anarchy and bloodlust.

Third assumption: SM-dyad can temporarily transform into Vanilla dyad, in which case ultimately equal rights for men and women are obtained.

Fourth assumption:

Because equivalence is against male nature, Vanilla-dyad remains subordinate to SM-dyad. It is and will remain a substitute for the male sexual instinct. Which means that SM-dyad in the background is always present, always searching for new ways to self-realization. SM-dyad will always restore the primal relation between male and female.

Fifth assumption: The temporary primacy of Vanilla dyad is enforced by the intellectual development of women. Without her cooperation with SM, SM-Tetrad disintegrates into a single SM-dyad.

(628) 4. Other sexual roles

Projectie en antiprojectie

Bij het monotheïsme bestaat er slechts een eendimensionale godenruimte in het bewuste van de man. De eerste seksuele rol is die van de alpha male, het betreft polygame heteroseksualiteit. Dit noemen wij onze eerste God. De tweede rol is een verzameling van 'overige seksuele rollen'. Het betreft de antiprojectie op mannelijke heteroseksualiteit. Deze worden niet bewust empathisch doorleefd.

In overige seksuele rollen zijn homo's, vrouwen, kinderen en dieren het onderwerp. Zij worden als objecten beschouwd (236)(239). Wij voegen hier nog 'anders gelovigen' aan toe.Assumption 87: Other sexual roles are homosexuals, women, children and animals. They are regarded as objects. We add to this category 'other faiths'.


Assumptie 87: Overige seksuele rollen zijn homo's, vrouwen, kinderen en dieren. Zij worden als objecten beschouwd. Wij voegen hier nog 'anders gelovigen' aan toe.


Assumption 87: Other sexual roles are homosexuals, women, children and animals. They are regarded as objects. We add to this category 'other faiths'.


Assumption 87: In Islam, other sexual roles are homosexuals, women, children and animals. They are seen as objects. Finally we add ‘other religions’.

Remember that Jesus is a God, as the son of God. God stands for the first sexual role of male heterosexuality, Jesus stands for the antiprojection of all other roles. Therefore Christianity is a form of polytheism.


Assumptie 88: Uit de verering van de patriarch van de stam sprak de religie van de stam. Leden van andere stammen waren anders gelovigen die als objecten werden afgeslacht.


Assumptie 89: Het inteeltinstinct onderscheidt tussen stamleden en niet-stamleden, tussen gelovigen en anders gelovigen. Uit dit instinct kwam de eendimensionale cultuur van islam voort. Deze cultuur onderscheidt tussen mannelijke heteroseksualiteit en overige seksuele rollen. Anders gelovigen maken hier deel van uit. Overige seksuele rollen bevinden zich daarom zowel binnen als buiten de stam.


Assumptie 90: Aanvaarding van de scheiding van moskee en staat in een
tweedimensionale cultuur heft de scheiding op tussen mannelijke heteroseksualiteit en overige seksuele rollen binnen de eigen stam. Anders gelovigen worden nog steeds vervolgd. Secularisatie laat daarom de scheiding tussen gelovigen en anders gelovigen, tussen stamleden en niet stamleden, onverlet. Bedoeld wordt dat secularisatie het inteeltinstinct niet kan elimineren.


Assumptie 91: Aanvaarding van de scheiding van moskee en staat in islamitische culturen zal het inteelt instinct niet doven. Dwang tot religieuze endogamie dient bij wet bestreden te worden.
(629) 5. The Convergence Theory of the Garden of Eden

Het Paradijsverhaal

Het paradijsverhaal is al miljoenen jaren oud. Het is een permanent terugkerende oprisping uit de diepste spelonken van de mannelijke geest. Een geest die gevoed wordt door testosteron, wat zich vertaalde naar incest en inteelt en daardoor een religieuze uitstraling kreeg. Later kwam daar ook nog reïncarnatie bij:

1: Dierenreligie genetische diversiteit (1).
2: Mensenreligie: Incest en inteelt deels genetische monocultuur (2).
3: Mensenreligie: Aardse reïncarnatie genetische variatie (3). 
4: Mensenreligie: Reïncarnatie + incest en inteelt deels genetische monocultuur (4).
5: Mensenreligie: Reïncarnatie zonder incest en inteelt genetische variatie (5).

Ontwikkeling menselijke religie:

De dierlijke fase van religie is zuivere voortplanting in genetische diversiteit (1).

Animals:

Animal religion = a Seks

Hieronder valt ook bestialiteit. Want:
1: Religie is een gedaante van de seksualiteit.
En dieren en mensen nemen bij bestialiteit aan dezelfde religie deel.Assumptie 7: Stoffelijk voortbestaan in de nazaten door incest en inteelt is de eerste fase van menselijke religie. De mens leeft hierdoor zelf niet eeuwig. Het is deels een genetische monocultuur (2).


Assumption 7: The first phase of human religion started as the search for eternal life by genetic reproduction through inbreeding and incest in the offspring. Man himself would die. It was partly a genetic monoculture (2).

First humans:
Human religion = Sex b P(inbr)


Dieren die door natuurlijke barrières van hun soortgenoten gescheiden raken planten zich voort door incest en inteelt. De eerste mensen die er in kleine groepen op uit trokken, beseften dat saturatie van hun genen in het nageslacht tot een zuiverder genetische projectie in de eeuwigheid leidde. Zelf zou men evenwel niet terugkeren. Incest en inteelt vormen daarom de basis van alle menselijke religie, maar berusten niet noodzakelijk op transcendentie.

Animals separated from their fellow species by natural barriers reproduce by inbreeding and incest. First East African Hominins migrating in little groups over long distances were prevented from sexual contact with others. They must have perceived that a forced saturation of their genes in the offspring led to a purer genetic projection to eternity.


Assumption 142: Human inbreeding is an unconditioned stimulus followed by an unconditioned response of genetic immortality in the (earthly) universe.

At the same time they learned that raping women abducted from other tribes was essential to avoid autosomal recessive disorders and extinction. 


Assumptie 8: Reïncarnatie in de nazaten en andere levende wezens is de tweede fase van menselijke religie. De mens leeft hierdoor voor eeuwig voort. Het betreft genetische variatie (3). 

Assumption 8: The second phase of human religion is the search for eternal life by reincarnation into the offspring and other living beings. Man attained eternal life as an individual. It depends on genetic diversity.


Assumption 143: In primary religion*, inbreeding is a conditioned stimulus followed by a conditioned response (of expectation) of reincarnation into the (earthly) universe.

Later humans (and p.ex. Voodoo):

Human religion = a Sex + c P(reinc)


Reïncarnatie is te zien als transcendente doorbraak in het menselijk denken waarvoor een hoog abstractie niveau vereist is. De mens komt na zijn dood op enigerlei wijze opnieuw tot leven. Reïncarnatie werd de tweede revolutie in menselijke religie. Dat is wat thans algemeen onder 'religie' wordt verstaan.

Men wilde van incest en inteelt af en losten dit op met reïncarnatie in alle mogelijke nabestaanden. Men plantte zich ook voort in vrouwen van andere stammen. Men gooide daarmee wel een essentieel deel van menselijke religie weg - de saturatie van stamgenen over vele generaties - maar behield het meest attractieve deel waardoor men zelf zou reïncarneren. Het afzien van incest en inteelt was een religieuze revolutie voor de mens en feitelijk de eerste stap om zich te bevrijden van mensenreligie, dat mogelijk op een fallacy van de geest berustte. Reïncarnatie tekent ook de overgang van stam-endogamie naar etnische en religieuze endogamie.


Assumptie 9: Reïncarnatie in de nazaten door incest en inteelt is de derde fase van menselijke religie. Het is deels een genetische monocultuur (4).


Assumption 9: The third phase of human religion is the search for eternal life by reincarnation into the offspring, where inbreeding and incest was a prerequisite. Man would not die and return into his tribal genes. It is partly a genetic monoculture (4).

Combined later in Paradise culture:

a Sex b P(inbr) + c P(reinc) +e P(inbr)P(reinc)


Het ligt voor de hand dat als derde stap in de ontwikkeling van menselijke religie beide voorgaande fases gecombineerd zouden worden. De mens leefde in kleine elkaar veelal vijandig gezinde groepen en waar kon men anders reïncarneren dan in de eigen groep? Dit inzicht leidde tot de angst dat de stam over te weinig nakomelingen zou beschikken voor reïncarnatie van de voorouders. Uit deze obsessie ontstond de paradijscultuur, de gesel voor de vrouw.


Assumptie 13Reïncarnatie in de hemel van het parallelle universum is de vierde fase van menselijke religie. Het betreft genetische variatie (5).


Assumption 13: Resurrection into heaven of the parallel universe is the fourth phase of human religion. It concerns genetic variation (5).Assumption 144: In Secondary religion*, inbreeding is a conditioned stimulus followed by a conditioned response (of expectation) of 
resurrection into the parallel universe.

Christianity (Secondary religion):

a Sex d S(reinc)
 

De vierde fase van mensenreligie is reïncarnatie in de hemel van het parallelle universum. Het is de doorgetrokken lijn van de tweede fase van reïncarnatie waarin incest en inteelt niet meer nodig waren. Maar dat beperkte zich tot het aardse universum, waar het lichaam van de vrouw nog als object nodig was. Reïncarnatie tekent ook de overgang van stam-endogamie naar etnische en religieuze endogamie.

Incest en inteelt leidden tot het uitsterven van de groep aan autosomale recessieven. En daarom werden vrouwen over en weer als slavinnen buitgemaakt om de genenpool weer van vers bloed te voorzien. Religieuze oorlogen zijn seksuele oorlogen.

Anders dan bij christelijke culturen die meestal niet uit stam endogamie waren opgebouwd, bestaan islamitische woestijnvolkeren al tienduizenden jaren uit stam-endogamie.

Het lukte het monotheïsme simpelweg niet meer om incest en inteelt te verbieden en er ontstond een gemengde cultuur van stam endogamie (Sadia Sheikh en Gülsüm Selim)etnische en religieuze endogamie (Mirjam Abarkan): 

Islam (combined primary and secondary religion):

a Sex + b P(inbr) + P(reinc) + d S(reinc) + e P(inbr)P(reinc) +
f P(reinc)S(reinc) + g P(inbr)P(reinc)S(reinc)Assumptie 45: Het parallelle universum maakt incest en inteelt en reïncarnatie in aardse nazaten overbodig.


Assumption 10: The inbreeding law of paradise:
The increase in inherited tribal faults enhances the belief in reincarnation: Rein. <=> f(C.O.I.; Coefficient of Inbreeding).


Assumptie 11: De Convergentietheorie van het Paradijs:
In de paradijscultuur zag de mens incest en inteelt (boom der kennis) als beste middel om reïncarnatie in de nazaten van het aardse universum te bereiken (boom des levens). Deze cultuur leeft nog steeds voort binnen de islamitische cultuur, zij het dat stam endogamie overging in ethnische endogamie en tenslotte in religieuze endogamie.(630) 6. The antiprojection of the Garden of Eden
(631) 7. Primary and Secondary Religion


Assumptie 12: Menselijke religie is gericht op het eeuwig voortbestaan. Twee vormen waren vanaf het begin aanwezig: primaire en secundaire religie.

A) Primaire religie: assumpties 7,8 en 9 in de nazaten van het aardse universum.

Primaire religie is gericht op het eeuwig voortbestaan in het aardse universum door incest en inteelt en/of reïncarnatie in de nazaten. Het betreft genetische monocultuur en genetische variatie. Het ziet de vrouw als object en is de seksualisering van religie. Voor primaire religie geldt dat de kuisheidscultus voor de vrouw slechts de eeuwigheidscultus van de man dient.

B) Secundaire religie: assumptie 13 betreft de hemel van het parallelle universum en is de vierde fase van menselijke religie. Het betreft genetische variatie (5).


Assumptie 13: Secundaire religie is gericht op het eeuwig voortbestaan in het
parallelle universum door reïncarnatie in de hemel. Het betreft genetische variatie (5). De noodzaak tot incest en inteelt valt dan weg. Het is de vierde fase van menselijke religie. Het ziet de vrouw als subject en is de deseksualisering van religie.Assumptie 45: Het parallelle universum maakt incest en inteelt en reïncarnatie in aardse nazaten overbodig.


Assumptie 46: Het parallelle universum onderscheidt metafysische religie van dierenreligie door deseksualisatie.

Maar dat betekent niet dat het lot van de vrouw daardoor automatisch verbeterde. Zij werd nog steeds mee begraven met haar overleden man op weg naar de sterren van het parallelle universum. Daarbij maakte het niet uit of zij nu wel of niet tot de stam behoorde.


A) Primaire religie is gericht op het eeuwig voortbestaan in het aardse universum door incest en inteelt en/of reïncarnatie in de nazaten. 

B) Secundaire religie is gericht op het door reïncarnatie eeuwig voortbestaan in de hemel van het parallelle universum zonder incest en inteelt.

In een wat andere context: Primaire religie is oorspronkelijke religie en een vorm van seksualiteit. Secundaire religie is hierop een esotherische en occulte reactie. Het is een vorm van deseksualisatie.

Islam is een gemengde religie van primaire en secundaire religie.Assumption 46:

A) Primary religion concerns eternal life in the (earthly) universe by inbreeding and incest and/or reincarnation into the offspring.

B) Secondary religion concerns eternal life by reincarnation (resurrection, rebirth) into heaven of the parallel universe without inbreeding and incest.

Primary religion is primitive and sexualized religion. Secondary religion is esoteric, occult and desexualized.

Islam is a mixture of primary and secondary religion. Christianity is pure secondary religion.

But most of all: With the prospect of going to the parallel universe inbreeding and incest make no sense any longer, because men will not return on earth, liberating the woman’s body.

There’s just one exception: though religious endogamy (Islam) resort under the parallel universe (Allah), and partly ended tribal inbreeding and incest, it still insists on cousin marriages within the religious group. Not complying women are still being killed every day.
 


Assumptie 14: Binnen secundaire religie ontwikkelde zich het Westermarck-effect waardoor mannen de seksuele interesse in hun dochters en zusters verloren.


Assumptie 15: De hoofdwet van religie is de relatie tot de vrouw. Daarin ziet de man zijn vrouw als subject of als object.


Assumption 15: The main law of human religion is the relationship between men and women. Therein man sees his wife as subject or as object.

Merk op dat het verschil tussen primaire en secundaire religie niet hetzelfde is als tussen polytheïsme en monotheïsme. Zo is islam monotheïstisch en het christendom polytheïstisch. En de patriarch van de clan was in primaire religie zijn eigen God en als egotheïst in feite monotheïst, maar evengoed vereerde hij daarnaast nog tal van aardse goden in het polytheïsme. Het onderscheid polytheïsme-monotheïsme is op geheel andere wijze essentieel voor de hoofdwet van menselijke religie, die onderscheidt naar de vrouw als object of als subject:

- Primaire versus secundaire religie onderscheidt naar reïncarnatie in het aardse of parallelle universum, naar seksualisering of deseksualisering van religie.

- Monotheïsme versus polytheïsme onderscheidt naar de dimensionaliteit van het archetype Gods in het machtscentrum van het hoofd van de man. Bij monotheïsme ontwikkelt zich veelal geen geïntegreerde seksuele identiteit.

(632) 8. Inbreeding Out of Africa


De eerste mensen:

Assumptie 7: Stoffelijk voortbestaan in de nazaten door incest en inteelt is de eerste fase van menselijke religie. De mens leeft hierdoor zelf niet eeuwig. Het is deels een genetische monocultuur.

West Afrikaanse volkeren:

Assumptie 8: Reïncarnatie in de nazaten en andere levende wezens is de tweede fase van menselijke religie. De mens leeft hierdoor voor eeuwig voort. Het betreft genetische variatie. 

- Genetische variatie (alpha male).
- Los gezinsverband in gedesintegreerde samenleving.
- Geen controle op de dochters. De clitoris en kleine schaamlippen worden vroegtijdig afgesneden zodat de vader niet meer naar zijn dochters hoeft om te zien. Hij is weinig thuis omdat hij achter de vrouwen aangaat.
- A priori vrouwenonderdrukking: Female Genital Mutilation (FGM)

Oost Afrikaanse volkeren:

Assumptie 9: Reïncarnatie in de nazaten door incest en inteelt was de derde fase van menselijke religie. Het is deels een genetische monocultuur.

- Deels genetische monocultuur (Paradijsdoctrine).
- Verstikkend gezinsverband in goed georganiseerde samenleving.
- Extensieve controle van de dochters. De vader controleert en begeleidt het seksuele gedrag van zijn dochters actief. Zij mag bijvoorbeeld niet zonder man de deur uit.
- A posteriori vrouwenonderdrukking: Steniging na overspel, neerzuring na weigering broedstoofschap dochter.

Christendom:

Assumptie 13: Secundaire religie is gericht op het eeuwig voortbestaan in het
parallelle universum door reïncarnatie in de hemel. Het betreft genetische variatie. De noodzaak tot incest en inteelt valt weg. Het is de vierde fase van menselijke religie. Het ziet de vrouw als subject en is de deseksualisering van religie.


Assumption 13: Secondary religion concerns eternal life into the parallel universe by resurrection into heaven. It consists of genetic variation. The reason for inbreeding and incest is senseless in the parallel universe. It is the fourth phase of human religion. Secondary religion sees women as subjects an desexualized religion.

Islam (uit Oost Afrikaanse volkeren):


Assumptie 16: Mengvorm assumptie 9 met assumptie 13 (Paradijscultuur x islam).


Assumption 16: Mixture assumption 9 with 13.


Assumptie 9: Reïncarnatie in de nazaten door incest en inteelt was de derde fase van menselijke religie. Het is deels een genetische monocultuur.


Assumptie 13: Secundaire religie is gericht op het eeuwig voortbestaan in het
parallelle universum door reïncarnatie in de hemel. Het betreft genetische variatie. De noodzaak tot incest en inteelt valt weg. Het is de vierde fase van menselijke religie. Het ziet de vrouw als subject en is de deseksualisering van religie.


Voedoe (uit West Afrikaanse volkeren):


Assumptie 17: Mengvorm assumptie 8 met assumptie 13 (Voedoe x christendom).Assumptie 8: Reïncarnatie in de nazaten en andere levende wezens is de tweede fase van menselijke religie. De mens leeft hierdoor voor eeuwig voort. Het betreft genetische variatie.Assumptie 13: Secundaire religie is gericht op het eeuwig voortbestaan in het
parallelle universum door reïncarnatie in de hemel. Het betreft genetische variatie. De noodzaak tot incest en inteelt valt weg. Het is de vierde fase van menselijke religie. Het ziet de vrouw als subject en is de deseksualisering van religie.


(633) 9. The Myth of Abraham

Assumptie 18: Het aan Abraham voorgelegde dilemma was niet zozeer de keus tussen polytheïsme en monotheïsme, tussen aardse afgoden en de enige God in het parallelle universum, maar tussen primaire en secundaire religie (reïncarnatie).

Want door het doden van zijn eniggeboren zoon zou Abraham wel incestinteelt en reïncarnatie in aardse nazaten kunnen afsnijden maar niet het geloof in aardse goden. Dat is een interne ideaalprojectie die als inteeltinstinct dan achterblijft. Abraham kon zijn loyaliteit aan de God in het parallelle universum door de mythe wel aannemelijk maken, maar hij kon daarmee zijn ongeloof in interne godsprojecties voor stamhoofden niet bewijzen. Dit falsifieert de religieuze verklaring van de mythe van Abraham.
Assumptie 18: Het aan Abraham voorgelegde dilemma was niet zozeer de keus tussen polytheïsme en monotheïsme, tussen aardse afgoden en de enige God in het parallelle universum, maar tussen primaire en secundaire religie (reïncarnatie). Want door het doden van zijn eniggeboren zoon sneed Abraham wel de incest, inteelt en reïncarnatie in zijn aardse nazaten af maar niet het geloof in aardse goden. Abraham kon zijn geloof in het parallelle universum door de mythe wel bewijzen, maar kon zijn geloof in de ENIG BESTAANDE God hierdoor onmogelijk aantonen. Hij kon zijn ongeloof in aardse goden daarmee niet aantonen. Dus bleef hij polytheïstisch. Dit falsifieert de religieuze verklaring van de mythe van Abraham.

Dat polytheïsme en monotheïsme hier synchroon lopen met aardse en hemelse reïncarnatie is to miss the point. De werkelijke bedoeling van de mythe was om de stamhoofden van de paradijscultuur voor de monotheïstische seksuele dictatuur te winnen, door incest en inteelt en daarmee de goddelijke macht der stamhoofden in hemelsnaam maar voor lief te nemen, als men zich maar onder de paraplu van het monotheïsme wilde schikken.

Of maken wij hier een denkfout? Was de reductie van polytheïsme tot monotheïsme wel het eigenlijke doel van God met Abraham? Dat concludeert men uit de schrift. Maar is het ook waar? Neen, men wilde de stamhoofden de macht ontnemen over het eigen aardse voortbestaan in de nazaten middels incest en inteelt. Toen dit niet lukte sloot God met Abraham een compromis.

Assumptie 18: Het aan Abraham voorgelegde dilemma was niet zozeer de keus tussen polytheïsme en monotheïsme, tussen aardse afgoden en de enige God in het parallelle universum, maar tussen primaire en secundaire reïncarnatie. Want wie zijn eigen reïncarnatie regelt heeft absolute macht over het eeuwig voortbestaan.

Door het doden van zijn eniggeboren (!) zoon zou Abraham weliswaar reïncarnatie in zijn aardse nazaten afsnijden, maar niet zijn geloof in aardse stamgoden. De externe godsprojectie van de patriarch zou zijn verwoest, maar zijn interne projectie op het eeuwig voortbestaan was intact gebleven.

Hetzelfde geldt voor het verbod op afgodsbeelden. Externe godsprojecties kan men verbieden maar interne niet. Men kan een meerdimensionale ruimte daarom niet met een pennestreek eendimensionaal maken. Polytheïsme noch aardse reïncarnatie konden verwijderd worden.Assumption 18: The dilemma presented to Abraham was not so much the choice between polytheism and monotheism, between earthly idols and the only God in the parallel universe, but between primary and secondary reincarnation, between reincarnation into the (earthly) universe and into heaven of the parallel universe. Because, who can arrange his own reincarnation has absolute power over the afterlife and does not need the parallel universe of monotheism any longer.Assumption 18: The dilemma presented to Abraham was not so much the choice between polytheism and monotheism, between earthly idols and the only God in the parallel universe, but between reincarnation into the (earthly) universe and resurrection into heaven of the parallel universe. Because, who can arrange his own reincarnation or resurrection has absolute power over the afterlife and does not need the parallel universe of monotheism any longer.


Assumption 18: The dilemma presented to Abraham was not so much the choice between polytheism and monotheism, between earthly idols and the only God in the parallel universe, but between primary and secondary reincarnation, between reincarnation into the (earthly) universe and heaven of the parallel universe. Because, who can arrange his own reincarnation has absolute power over the afterlife and does not need the parallel universe of monotheism any longer.
Both, reincarnation into the offspring by inbreeding and incest and reincarnation into earthly living beings undermined the power of monotheism, what's only weapon was reincarnation into the parallel universe.

But monotheism was wise and realized that tribal cultures easier abandoned reincarnation into animals than that they gave up their instinct of inbreeding.

By killing his only tribal begotten(!) son, Abraham indeed would cut off reincarnation into earthly descendants, but he would not lose his faith in earthly tribal gods.

That’s because we assume inbreeding is an instinct in endogamous cultures. Hence, the external projection of the patriarch as a God himself would be destroyed by the kill of his only son, but his internal projection on continued tribal existence remained intact. Just to say that you can’t tell a tribal head (a Muslim male) that his inbreeding instinct does not exist any longer.

The same applies to the prohibition of idols (animals). External projections of gods (statues) can be forbidden, but internal representations remain. Therefore one cannot change a multi-dimensional god-space into a single dimension with a pen-stroke. Neither polytheism, nor earthly reincarnation could be removed by monotheism.
Thousands of years later, this estimation error of monotheism resulted in a ban on earthly reincarnation by Islam. As a result, Muslims lost every connection between inbreeding and reincarnation. But that's a different story.


De werkelijke bedoeling van de mythe was om de stamhoofden van de paradijscultuur voor de monotheïstische seksuele dictatuur te winnen, door incest en inteelt en daarmee de goddelijke macht der stamhoofden over hun aardse reïncarnatie maar voor lief te nemen, als men zich dan wel onder de paraplu van het monotheïsme wilde scharen. Een waarlijk compromis.


Assumptie 19: De mythe van Abraham toont de versmelting van primaire met secundaire religie, waarin het godsbeeld van de patriarch uit de paradijscultuur geprojecteerd werd op de God van het monotheïsme in het parallelle universum.


Assumptie 76: Beschouw de verzameling van stamhoofden in de paradijscultuur als een schijnbaar overgedetermineerde set van vergelijkingen in de godenruimte van het archetype Gods, die door de God van het monotheïsme als per definitie bekende onbekende in één dimensie werd gevat op de principale component: sadomasochisme.Assumptie 35: De oorsprong van religie is gelegen in de aanbidding van de alpha male. Hij was de concreet zichtbare leider van de groep. Hieruit ontwikkelde zich de nader in te vullen seksuele ideaalprojectie van de man. Maakt men deze zichtbaar in een beeltenis, dan wordt de interne godsprojectie vernietigd en ontstaat onenigheid over de enig juiste God. Daarom is het aanhangers van het monotheïsme verboden om een beeltenis van God te maken. 


Assumption 35: The origin of religion lies in the worship of the alpha male. He was the concrete visible leader of the group. From this developed the sexual ideal projection of males. If one makes this visible in an image, the internal god projection is destroyed and disagreement arises over the only right God. That is why in monotheism it is forbidden to make an image of God.


Assumptie 36: Het monotheïsme blijft een seksuele dictatuur zolang zij haar gelovigen dezelfde interne godsprojectie weet af te dwingen. Van God mag daarom geen beeltenis worden gemaakt. Want nooit zal een interne God voor allen naar tevredenheid zijn weergegeven.


Assumptie 37: Het polytheïsme gaat met extern geprojecteerde afgodsbeelden over op een meerdimensionele godenruimte, juist omdat over de concretisering van het godsbesef nooit overeenstemming kan worden bereikt. Hierdoor wordt de seksuele ideaalprojectie in de alpha male gerelativeerd.


Assumptie 77: Omdat De God van het monotheïsme een per definitie bekende onbekende is werd het stelsel vergelijkingen van de paradijscultuur niet daadwerkelijk opgelost. De ruimte van de verzameling van stamhoofden werd slechts gereduceerd tot één dimensie: het sadomasochisme. Daarom werd het monotheïsme van islam een onvolkomen reductie van de paradijscultuur, met als gevolg dat de laatste de kern vormt van de eerste.

Assumptie 78: Het monotheïsme van de islamitische cultuur is een gecomprimeerde voortzetting van het monopolytheïsme van de paradijscultuur.Assumptie 110: Een van de bedoelingen van de mythe van Abraham was om honor killings te voorkomen.Assumptie 111: Een honor killing is een mensenoffer waardoor de vader zijn geloof in het parallelle universum van Allah bevestigt. De dood van zijn dochter maakt aardse reïncarnatie onmogelijk.Assumption 111: An honor killing can be seen as a human sacrifice, by which the father desperately confirms his belief in the parallel universe of Allah. By killing his daughter he makes earthly reincarnation impossible (Myth of Abraham).


Assumptie 124: Men zegt wel dat de mythe van Abraham een scharnierpunt is tussen polytheïsme en monotheïsme. Zou het echt? Neen, het was een scharnierpunt tussen reïncarnatie in aardse nazaten en reïncarnatie in het parallelle universum. Want alleen zo stroomde de macht van de duizenden stamhoofden naar de seksuele dictatuur.


Assumptie 137: In de mythe van Abraham versmolt men stam endogamie met etnische en religieuze endogamie. Het was pure seksualiteit. Stamhoofden werden verenigd onder één ondefinieerbare God. Vrouwen mochten vervolgens over alle stammen paren maar moesten binnen de religie blijven. Zo stelde de mythe paal en perk aan autosomale recessieven. Dat was de winst van secundaire religie. Zelfs bood zij het latere christendom een exogame vluchtweg terug naar polytheïsme. Maar islam overspeelde haar hand en trapte in de val van gemengde primaire met secundaire religie. Want een kind kan zien dat stam endogamie vloekt met religieuze endogamie.

(634) 10. God created primary and Secondary religion

Assumptie 20: De oorsprong van menselijke religie betreft het onderscheid tussen seksuele diversiteit en seksuele monocultuur.


Assumption 20: The origin of human religion concerns the distinction between genetic diversity and genetic monoculture.Assumptie 47: Deseksualisatie van het parallelle universum ondersteunt de doctrine van het eerste scheppingsverhaal dat de mens meer is dan het dier. Het legt de cesuur van subject en object tussen mens en dier. Overigens stamt het eerste scheppingsverhaal zelf nog uit de primaire religie van het polytheïsme. Het parallelle universum werd mogelijk pas door Abraham bij de woestijnreligies ingebracht.


Assumptie 48: Het parallelle universum ging gezien de mythe van Abraham een profijtelijke verbinding aan met het aardse universum. Het monotheïsme werd gemengd met de paradijscultuur uit het tweede scheppingsverhaal om de volgende redenen:

1: De seksuele dictatuur van het monotheïsme: Om strategische redenen werd primaire religie bestaande uit incest, inteelt en reïncarnatie versmolten met secundaire religie van de hemel in het parallelle universum. (633) 9. The Myth of Abraham

2: Endogamie: Menging van stam-endogamie met etnische en later religieuze endogamie voorkwam dat de groep aan autosomale recessieven uitstierf.

3: De seksuele lusten van de man: Vermenging bood de man een optimale lustbeleving, omdat hij naast zijn genoegens uit incest en inteelt zijn aandacht nu ook kon richten op vrouwen van andere stammen. Islam is hiervan een treffend voorbeeld:

(636) 12. Islam merged primary with Secondary religion.

Maar waar islam het mannelijk profijt van deze supercombinatie voor ogen had, veroordeelde het christendom primaire religie en zwoer zij incest, inteelt en reïncarnatie in het aardse volledig af: 

(635) 11. Why Christianity rejected primary religion. 

Assumptie 21: Door vermenging van primaire met secundaire religie versmelt het godsbeeld van de patriarch van de stam van de paradijscultuur met dat van de God in het parallelle universum. Aardse seksualiteit trekt door naar het parallelle universum. Daardoor blijft de vrouw ook in secundaire religie nog gehouden de eeuwigheidsprojectie van haar man te verzorgen. Dit omdat zij anders niet in de hemel komt. 


(636) 12. Islam merged primary with Secondary religion

De ware betekenis van het paradijsverhaal:

Assumptie 22: Voortplanting volgens de inteeltregels van stam-endogamie levert reïncarnatie in het aardse universum op, symbolisch aangegeven door het mogen eten van de levensboom. Bij overtreding van dit gebod wordt aardse reïncarnatie onmogelijk, omdat men uit de groep wordt gestoten en van de levensboom niet langer gegeten kan worden.

(637) 13. Universal Standards for Religious Civilisation


Assumptie 23: Universele maat van religieuze beschaving:

secundaire religie     vrouw als subject
--------------------------- = ----------------------------
primaire religie          vrouw als objectAssumptie 24:

secundaire religie      deseksualisering     Vanille-dyade 
---------------------------- = ---------------------------- = ----------------------
primaire religie            seksualisering          SM-dyade(638) 14. Anarchy ratio and Assimilation ratio
(641) 17. The Triotheism of Christianity

Het archetype Gods (P) is het fysiologische machtscentrum in het hoofd van de man. Hier ontwikkelt zich de instinctieve drang van de man tot heersen.Het is een seksuele drang die wij primaire religie P noemen. P is een fysiologisch archetype.

Maar er bestaat ook een cultureel archetype GodsS. Dit staat voor secundaire religie en is de meest voorkomende betekenis van het archetype Gods. De woestijnreligies S worden door de cultuur afgedwongen. Het zijn geen fysiologische maar culturele instrumenten.

P is mannelijke seksualiteit, het is een onveranderlijke grootheid: de hoeveelheid testosteron.

P is daarom een constante, maar P/cultuur is wat achterblijft nadat mannelijke seksualiteit op cultuur een projectie werd afgedwongen. Dit restant nog ongeconditioneerde testosteron is agressie, criminaliteit en immoraliteit. Hoe groter P/cultuur hoe meer criminaliteit in de samenleving. De grootte van de ratio hangt daarom af van de kracht van de cultuur. Hoe sterker de cultuur, hoe kleiner de ratio:


Een zwakke cultuur:

                                P 

anarchie ratio = ----------- = 80%
                           cultuur

assimilatie = 1 - anarchie.

                                                                        P
assimilatie ratio = (1 - anarchie ratio) = 1 - ----------- = 1.00 - .80 = 20%
                                                                   cultuur


Assumptie 25P (mann. seks.) = anarchie + assimilatie = 1

Maar de grootte en betekenis van de ratio hangt ook af van de aard van cultuur.


(639) 15. Cultural Archetypes


Assumptie 26: Een cultuur wordt beheerst door drie fundamentele machten, ook wel culturele archetypen genoemd: Religie (S)het Recht (R) en het Dialectische proces (D). Zij staan voor religieus recht, wereldlijk recht en de katalysatorfunctie.


Assumption 26: A culture is dominated by three fundamental powers, also called cultural archetypes: Religion (S)the Law (R) and the Dialectical process (D). They stand for religious law (God), secular law (Jesus) and the catalyst function (concertation between the sexes).

Assumptie 56: In een gelukkige cultuur zijn de culturele archetypen Religie (S), het Recht (R) en het Dialectische proces (D) onafhankelijke grootheden.


Assumption 56: In a balanced culture, the cultural archetypes Religion (S)the Law (R) and the Dialectical process (D) are independent powers. It is called 'polytheism'. An unbalanced culture is named 'monotheism'.

(640) 16.The Basic Formula of the Anarchy Ratio

Assumptie 27Anarchie kan worden uitgedrukt in de volgende ratio: 

                       P
Anarchie = -----------
                  S+R+D


(Let op: alleen de noemer wordt groter of kleiner)

Anarchie = rest anarchie na projectie op cultuur
P = Primaire religie (immoraliteit van de man)
P = Hoeveelheid testosteron
S = Secundaire religie (woestijnreligies)
Recht (heersend recht)
D = Dialectisch proces (dialoog tussen man en vrouw)


De grootte van de ratio hangt af van de kracht van de cultuur. Hoe sterker de cultuur, hoe kleiner de ratio. Maar het hangt ook af van de aard van de cultuur.

Een prohiberende cultuur zoals de Verlichting toomt mannelijke agressie of de SM-dyade in. De man assimileert en houdt nog weinig anarchie over. 

Maar een faciliterende cultuur zoals islam geeft mannelijke agressie de vrije hand. Daar is geen plaats voor de Vanille-dyade. Ook dan assimileert de man maar behoudt hierdoor juist zijn anarchie.

De anarchie ratio is een handig hulpmiddel dat echter zonder inhoudelijke duiding niet kan functioneren.

(641) 17. The Triotheism of Christianity

Het archetype Gods (P = primaire religie) is het fysiologische machtscentrum in het hoofd van de man. Hier ontwikkelt zich de instinctieve drang van de man tot heersen. Het is een seksuele drang die wij primaire religie P noemen. P is een fysiologisch archetype.


Assumption 27: The archetype of God (P = primary religion) is the physiological power center in the brain of males. Here is the instinctive urge of man to rule. It is a sexual urge that we call primary religion P. P is a physiological archetype.Maar er bestaat ook een cultureel archetype GodsS. Dit staat voor secundaire religie en is de meest voorkomende betekenis van het archetype Gods. De woestijnreligies S worden door de cultuur afgedwongen. Het zijn geen fysiologische maar culturele instrumenten. En daarom zullen in de noemer van de anarchie ratio regelmatig de volgende culturele archetypen worden genoemd:

S(arch) = Secundaire religie (woestijnreligies)
R(arch) = Recht (heersend recht)
D(arch) = Dialectisch proces (dialoog tussen man en vrouw)

1: Religie polytheïsme
2: Religie christendom
3: Trias Politica
4: Verlichting
5: Anarchie ratio
Archetype Gods >>> Dialectisch proces <<< Basale moraliteit

====================================================
Goddelijk                          Intermediair                Wereldlijk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1: Vader                            Moeder                      Zoon 
2: Vader                            Heilige geest             Zoon (Het woord) 
3: Wetgevende macht      Uitvoerende macht   Rechterlijke macht
4: Vrijheid                        Broederschap            Gelijkheid
5: Archetype Gods            Dialectisch proces    Basale moraliteit 

====================================================De anarchie ratio (228)                      


Assumptie 28: Navolgende anarchie ratio pretendeert de genetisch archetypische beheersbasis van de man te zijn (74)(110)(228): 

                                P
A= ------------------------------------------------A[0,1],P=1,S+R+D[1,+oneindig])
      (R(arch)+D(arch=VB)) ⊂ S(arch)
((A[0,1],P=1,S+R+D[1,+oneindig]). Als A=P=S+R+D=1, dan heeft de basale moraliteit in de noemer geen enkele invloed op de immoraliteit van de man. De anarchie is compleet. Wanneer A = 0 dan overheerst de basale moraliteit van de cultuur de man volkomen. Zijn eigen instincten worden dan volledig onderdrukt.

A= maat voor anarchie
P= immoraliteit van de man
S= religie
S(arch) = archetype Gods
R= vigerend recht
R(arch) = archetype basale moraliteit
D= dialoog andere geslacht
D(arch=VB)= archetypisch conflict formeel versus associatief denken.

VB = vrouw als beloning
⊂ S(arch)= subset van S(arch) (zie hiervoor artikel 642)

(642) 18. The Sexual Space of Religion
Religie ontwikkelt zich in stappen:
Stap 1: Groepsinstinct ontwikkelt culturele archetypen.
Stap 2: Culturele archetypen vertalen zich naar seksuele rollen.
Stap 3: Seksuele rollen worden als goden aangeboden.

Assumptie 29: Religie ontstaat uit onbewuste seksuele verlangens. Deze scheppen een fysieke seksuele ruimte in het fysiologische archetype Gods (P). Dit noemen wij de godenruimte. Het is een ruimte van imaginaire en gewenste seksuele rollen. Maar in de vroege kindertijd en wel ruim voordat geslachtsrijpheid intreedt, vult de cultuur (S+R+D) deze godenruimte voortijdig in met wenselijke seksuele rollen.

Stap 2: Culturele archetypen vertalen zich naar seksuele rollen.
Iedere culturele groep bepaalt welke seksuele rollen worden toegestaan. Maximale rang bijvoorbeeld 3 dimensies:

                       P                              testosteron
Anarchie = ----------- = -------------------------------------------------------
                  S+R+D    mann. hetero + homo + vrouwerollenStap 3: Seksuele rollen worden als goden aangeboden. Goden zijn personificaties van toegestane seksuele rollen:

Polytheïsme:


                        P                   testosteron
Anarchie = ----------- = ------------------------------------
                   S+R+D     Zeus + Apollo + Venus

                        P                   testosteron
Anarchie = ----------- = ------------------------------------
                   S+R+D     God + Jezus + Maria


Monotheïsme:


                        P                   testosteron
Anarchie = ----------- = ------------------------------------
                   S+R+D     Allah + ........ + ........

Seksualiteit wordt zo in dienst van de cultuur gesteld. De groep steelt de seksuele identiteit van het individu. Hierdoor wordt de dimensionaliteit van de godenruimte door 'religie' definitief en onomkeerbaar vastgelegd.

De godenruimte in het fysiologische archetype Gods wordt bepaald door het culturele archetype waarop de jongen een projectie wordt afgedwongen. Dat kan een bepaalde religie zijn maar ook een atheïstische opvoeding. De theorie veronderstelt dat er in de vroege kindertijd een kritieke periode is waarin het kind ontvankelijk is voor de dimensionele opbouw van deze godenruimte. Na het twaalfde jaar wordt deze periode definitief afgesloten.


Assumptie 30: Het fysiologische archetype Gods (P) is de plaats in de hersenen waar de toegedichte macht aan de alpha male op wordt geprojecteerd. Het is de plek van de seksuele ideaalprojectie. Allerlei soorten macht worden daar in de loop der tijden op en over elkaar geprojecteerd. Hun samenhang is dat alle soorten menselijke macht een seksuele component hebben: het sadomasochisme.Assumption 30: The physiological archetype of God (P) is the place in the brain where the accredited power to the alpha male is to be projected. It is the place of the sexual ideal projection. All kinds of power are projected here in the course of time.

Their consistency is that all human power has a sexual component: sadomasochism.


Het seksuele model veronderstelt dat het aantal onafhankelijke archetypen van cultuur gelijk is aan het aantal onafhankelijke goden die de cultuur erkent. Goden worden opgevat als seksuele rollen, als vrijheidsgraden voor de seksuele identiteit van de man. En de daaruit voortvloeiende godenruimte begrenst de culturele vrijheid van de archetypen. Waar toch juist de cultuur de godenruimte eerder heeft bepaald. Hier is sprake van een ingewikkelde interactie tussen archetypen van cultuur, seksuele rollen en hun personificaties in goden.Assumptie 31: Culturele archetypen zoals religie, het recht en het dialectische proces, leiden bij grotere verwevenheid tot minder goden. Toenemende culturele intolerantie en sociale dwang worden daarom in een steeds geringer aantal goden uitgedrukt.


Assumptie 32: De dimensionaliteit van de macht wordt uitgedrukt in het aantal goden of het aantal empathisch voorstelbare seksuele rollen. Hoe meer goden, hoe meer dimensies zich bevinden in de godenruimte van het fysiologische archetype Gods. Wat betekent dat er bij één God, zoals in het monotheïsme, in het bewuste een fysiek kleinere godenruimte ontstaat dan bij polytheïsme. Dit is een fysiologisch onomkeerbaar proces.Assumption 32The dimensionality of power is expressed in the number of gods, which is equal to the number of empathically experienced sexual roles in the conscious. So, the more gods experienced, the more conscious experienced dimensions in the divine space of the physiological archetype of God. Which means that with one God, as in monotheism, there arises a consciously narrower space of gods than in polytheism.


Assumptie 33: De seksuele identiteit van de man wordt binnen de godenruimte van het fysiologische archetype Gods voornamelijk bepaald door de vestiging van eendimensionaliteit of meerdimensionaliteit, door monotheïsme of polytheïsme. Bij meerdimensionaliteit wordt het verband met het absolute aantal goden steeds minder relevant. Bij atheïsme verliest het godsbegrip zelfs iedere betekenis en ontstaat een oneindig gedimensioneerde godenruimte en in principe ook een volledig geïntegreerde seksuele identiteit in het bewuste van de man.Assumption 33: The sexual identity of man is determined primarily within the divine space of the physiological archetype of God by the establishment of one-dimensionality or multidimensionality, by monotheism or polytheism. In case of monotheism only heterosexuality is empathically experienced in the conscious. In the case of multi-dimensionality, the connection with the absolute number of gods becomes less and less important. In the case of atheism, the concept of God loses every meaning and creates an infinite number of interdependent gods (individuals) and in principle also a fully integrated sexual identity in the conscious of man.


Assumptie 34: De maximale polytheïstische seksuele ruimte wordt tenslotte gereduceerd tot een eendimensionele godenruimte. De principale component hieruit is het sadomasochisme, de grootste gemene deler uit menselijke seksualiteit. Dit is de laatste stap op weg naar een monotheïstische seksuele dictatuur waarin alleen nog heteroseksualiteit wordt toegestaan.Assumption 34The maximum 5-dimensional polytheistic sexual space is finally reduced to a one-dimensional space of gods in the conscious. The principal component of this is sadomasochism, the greatest common denominator in human sexuality. This is the last step towards a monotheistic sexual dictatorship in which only heterosexuality is allowed.


(643) 19. The Primacy of Religion

Assumptie 35: De oorsprong van religie is gelegen in de aanbidding van de alpha male. Hij was de concreet zichtbare leider van de groep. Hieruit ontwikkelde zich de nader in te vullen seksuele ideaalprojectie van de man. Maakt men deze zichtbaar in een beeltenis, dan wordt de interne godsprojectie vernietigd en ontstaat onenigheid over de enig juiste God. Daarom is het aanhangers van het monotheïsme verboden om een beeltenis van God te maken.Assumption 35: The origin of religion lies in the worship of the alpha male. He was the concrete visible leader of the group. From this developed the sexual ideal projection of males. If one makes this visible in an image, the internal god projection is destroyed and disagreement arises over the only right God. That is why in monotheism it is forbidden to make an image of God.


Assumptie 36: Het monotheïsme blijft een seksuele dictatuur zolang zij haar gelovigen dezelfde interne godsprojectie weet af te dwingen. Van God mag daarom geen beeltenis worden gemaakt. Want nooit zal een interne God voor allen naar tevredenheid zijn weergegeven.


Assumptie 37: Het polytheïsme gaat met extern geprojecteerde afgodsbeelden over op een meerdimensionele godenruimte, juist omdat over de concretisering van het godsbesef nooit overeenstemming kan bestaan. Hierdoor wordt de seksuele ideaalprojectie in de alpha male gerelativeerd.


Assumptie 38: De vroege kindertijd (0-12 jaar) is de kritieke periode voor de omvang van de godenruimte. Dan wordt de definitieve dimensionaliteit van het archetype Gods vastgelegd. Veelal wordt dit door Religie (S) ingevuld.
Assumptie 39: In de puberteit (12-16 jaar) wordt seksualiteit geïmplementeerd. Dit regelt de machtsverhouding tussen man en vrouw en betreft het dialectische proces (D). Het is de keuze tussen SM-dyade of Vanille-dyade, tussen de vrouw als object of als subject.


Assumptie 40: In de adolescentie (17-24 jaar) wordt het recht (R) als laatste machtsprojectie geïnstalleerd. Dit regelt de machtsverhouding tussen kerk en staat.


Assumptie 41: Religieuze indoctrinatie (S) heeft als doel de inperking van de godenruimte van het archetype Gods in de vroege kindertijd.


De Anarchie ratio van de man (110, 238)

             P
A = --------------
       (R+D)⊂S


A = anarchie (restant immoraliteit in de man)
P = immoraliteit van de man (primaire religie = fys. arch. Gods)
S = secundaire religie (cultuurarchetype religie)
R = het recht (cultuurarchetype recht)
D = dialoog met het andere geslacht (cultuurarchetype dialectisch proces)

⊂ S = subset van S

Religie van de vrouw

De anarchie ratio van de vrouw is een verhaal apart. Dit is feitelijk een assimilatie ratio en een afgeleide van de religie van de man. Pas wanneer het model van de man is uitgekristalliseerd kan dat van de vrouw worden geanalyseerd. Zo wordt de vrouw geen seksuele ideaalprojectie op cultuur bijgebracht. Zij is juist het lijdend voorwerp van de lusten van de man. En daarom is haar religie S waarschijnlijk juist een subset van (R+D).


Dan krijgt men deze noemer: S⊂(R+D). In welk geval de vrouw nog wel een meerdimensionale ruimte in haar archetype Gods ontwikkelt, wel het empathische vermogen verkrijgt in overige seksuele rollen, waaronder haar eigen rol, en wel gemakkelijk assimileert in de Verlichting waar vrouwen gelijke rechten hebben. Vrouwen worden ook veel eerder seculiere moslima. Kortom het model werkt naar behoren.

De Assimilatie ratio van de vrouw:

             P
A = --------------
       S⊂(R+D)

A = assimilatie (restant assimilatie in de vrouw)
P = assimilatie in de vrouw (primaire religie = fys. arch. Gods)
S = secundaire religie (cultuurarchetype religie)
R = het recht (cultuurarchetype recht)
D = dialoog met het andere geslacht (cultuurarchetype dialectisch proces)

⊂ (R+D) = subset van (R+D)


(645) 20. Bestiality kills the Parallel Universe


A
ssumptie 42: Religie is een gedaante van de seksualiteit. Daarom schakelt bestialiteit mensenreligie gelijk aan dierenreligie.


Assumptie 43: Bestialiteit komt meer voor in eendimensionale culturen met gebrek aan respect voor overige seksuele rollen, waaronder dieren. Maar de gevolgen voor religie zijn ernstiger in tweedimensionale culturen als het christendom. Want dan zijn mens en dier subjecten en komt mensenreligie nog meer overeen met dierenreligie.


Assumptie 44: Bij bestialiteit is het dier object dan wel subject.

De kans op bestialiteit is groter bij het dier als object (islam). In dat geval kan mensenreligie nog enigszins als bovenschikkend worden ervaren.

Maar de schade aan mensenreligie is groter bij het dier als subject (christendom). Want in dat geval ontstaat nevenschikking, waardoor mensenreligie gelijk wordt aan dierenreligie.

Het effect van bestialiteit is daarom als kans maal waarde (schade).

Gelukkig voorkomt het respect voor overige seksuele rollen, waaronder dieren, dat christenen het negatieve recht op zelfbeschikking van dieren met voeten treden.


Assumptie 45: Voorwaardelijk voor de ontwikkeling van metafysische religie is de doorsnijding van de seksuele band met dieren.


Assumptie 46: Het parallelle universum maakt incest en inteelt en reïncarnatie in aardse nazaten overbodig.Assumption 46:

A) Primary religion concerns eternal life in the (earthly) universe by inbreeding and incest and/or reincarnation into the offspring.

B) Secondary religion concerns eternal life by reincarnation into heaven of the parallel universe without inbreeding and incest.

Primary religion is primitive and sexualized religion. Secondary religion is esoteric, occult and desexualized.
But most of all: With the prospect of going to the parallel universe 'inbreeding and incest' makes no sense any longer, because men will not return on Earth and do not need inbred bodies any longer, liberating the woman’s body.

There is just one exception: Though religious endogamy (Islam) resorts under the parallel universe (Allah), and partly ended tribal inbreeding and incest, it still insists on cousin marriages within the religious Muslim group. Not complying women are still being killed, every day.
 Assumptie 47: Het parallelle universum scheidt metafysische religie van dierenreligie door deseksualisatie.


Assumptie 48: Deseksualisatie van het parallelle universum ondersteunt de doctrine van het eerste scheppingsverhaal dat de mens meer is dan het dier. Het legt de cesuur van subject en object tussen mens en dier. Overigens stamt het eerste scheppingsverhaal zelf nog uit de primaire religie van het polytheïsme. Het parallelle universum werd mogelijk pas door Abraham bij de woestijnreligies ingebracht.


Assumptie 49: Het parallelle universum ging gezien de mythe van Abraham een profijtelijke verbinding aan met het aardse universum. Het monotheïsme werd gemengd met de paradijscultuur uit het tweede scheppingsverhaal om de volgende redenen:

1: De seksuele dictatuur van het monotheïsme: Om strategische redenen werd primaire religie bestaande uit incest, inteelt en reïncarnatie versmolten met secundaire religie van de hemel in het parallelle universum. (633) 9. The Myth of Abraham.


2: Endogamie: Menging van stam-endogamie met etnische en later religieuze endogamie voorkwam dat de groep aan autosomale recessieven uitstierf.

3: De seksuele lusten van de man: Vermenging bood de man een optimale lustbeleving, omdat hij naast zijn genoegens uit incest en inteelt zijn aandacht nu ook kon richten op vrouwen van andere stammen. Islam is hiervan een treffend voorbeeld:(636) 12. Islam merged primary with secondary religion.

De grootste gemene deler uit bovenstaande wordt gevat in punt 3. Islam draait door de geschiedenis van de woestijnvolkeren alle mannelijke lusten rond een suikerspin. Als een stofzuiger wordt de ene na de andere mannelijke lust in een zwaan kleef aan scenario bij de volgende religie gevoegd.


Patriarchale religie

Assumption 50: The polytheistic space of gods (in the archetype of God) exists of five sexual dimensions. With two dimensions, heterosexuality is opposed to other sexual roles. With five dimensions it concerns the following hierarchy:

1: First God: male heterosexuality. [Alpha male].
2: Second God: male homosexuality. [homosexual clergy]
3: Third God: female sexual roles.
4: Fourth God: pedophilia.
5: Fifth God: bestiality. 

Matriarchale religie:

Assumptie 99: Bij matriarchale religie wordt de seksuele ideaalprojectie in de alpha female geprojecteerd (Olifanten, bonobo's).

1: Eerste God: vrouwelijke heteroseksualiteit. [Alpha female]
2: Tweede God: vrouwelijke homoseksualiteit. [Lesbische rel., FEMDOM]
3: Derde God: mannelijke seksuele rollen.
4: Vierde God : pedofilie.
5: Vijfde God: bestialiteit 

Het christendom

Maar waar islam slechts het mannelijk profijt van deze supercombinatie van primaire met secundaire religie voor ogen had, veroordeelde het christendom primaire religie volledig en zwoer zij incest, inteelt en reïncarnatie in het aardse af.

Zij schiep een tweede dimensie voor de empathische beleving van overige seksuele rollen en was bereid de macht tussen man een vrouw gelijkelijk te delen, ongeveer zoals in het eerste scheppingsverhaal, maar dan aangevuld met empathie voor de vissen der zee en het gevogelte des hemels (635) 11. Why Christianity rejected primary religion.

(646) 21. ROM and RAM in Religion

Assumptie 51: In de vroege kindertijd van het irrationele denken (ROM-geheugen) wordt de omvang van de godenruimte in het archetype Gods door de opvoeders bepaald. Haar dimensionaliteit is een maat voor culturele tolerantie. Een eendimensionale cultuur kan in de periode van het rationele denken (RAM-geheugen) niet meer worden opgerekt. Een polytheïstische of atheïstische ruimte verdient de voorkeur.


Assumption 51: In the early childhood of irrational thinking (ROM; Read Only Memory), the (conscious *) size of the space of gods in the archetype of God is determined by the educators. Its dimensionality is a measure of cultural tolerance.

A once fitted one-dimensional culture (Islam; monotheism) during infancy cannot be stretched again into the multidimensionality of polytheism during the later period of rational thinking (RAM; Random Access Memory). From the psychological point of view an infinite polytheistic or atheistic sexual space is definitely preferable.

* Truncation of sexual dimensions is not the same as statistical explanation, for now no empathy develops for unconscious and suppressed 'other sexual roles', causing cultural psychopathy and generating masochism hate and masochism fear against victims.


Assumptie 52: De eendimensionale cultuur wordt de jonge moslim in de vroege kindertijd bijgebracht. Dit wordt geoperationaliseerd als de ingebrande angst voor de Almacht van Allah.


Assumptie 53: Het christendom is een overgangsvorm van patriarchale naar
matriarchale religie. Het heeft de natuurlijke orde der goden gewijzigd en daarmee de hoofdwet van religie in vervulling doen gaan. Heteroseksualiteit werd ingewisseld tegen overige seksuele rollen als eerste God, ter ontzetting van de vrouw.Assumption 53: Christianity is a transitional form of patriarchal to matriarchal religion. It changed the natural rank order of gods in mammal groups and restored the basic law of religion to genetic diversity. Heterosexuality (God, sexual monoculture) was exchanged with the personification of Jesus as a representative of 'other sexual roles', to the liberation of women.


Assumptie 15: De hoofdwet van religie is de relatie tot de vrouw. Daarin ziet de man zijn vrouw als subject of als object.


Assumptie 54: Na de Romeinse tijd maakte de homoseksuele clerus zich meester van het christendom. In Jezus projecteerde men de homoseksuele God, die het primaat kreeg boven de heteroseksualiteit van de alpha male.


Assumptie 55: De meerdimensionale cultuur wordt de jonge christen in de vroege kindertijd bijgebracht. Dit wordt geoperationaliseerd als de liefde van Jezus en zijn begrip voor overige seksuele rollen.


(647) 22. Shrinking Ranks with Taylor Polynomials

Assumptie 56: Religieuze indoctrinatie staat of valt bij de vestiging van een eendimensionale basis in de ROM-periode. Het betreft personificaties van haat (Allah) of liefde (Jezus).


Assumptie 57: In een gelukkige meerdimensionale cultuur zijn de culturele archetypen Religie (S), het Recht (R) en het Dialectische proces (D) onafhankelijke grootheden.


(648) 23. Satan, the Human-Goat God

Assumptie 58: Satan is de Mens-Geit-God die binnen het monotheïsme geen seksuele rol wordt toegedicht. Dieren worden als objecten beschouwd. Maar ook de rol van de mens verdient bij bestialiteit geen empathie. Bestialiteit is het kwaad dat bestreden wordt om een tweetal redenen:

1: Omdat Satan als kruising tussen mens en dier een bedreiging vormt voor
deseksualisatie, voorwaardelijk voor secundaire religie. Dierlijke ongebreidelde seksualiteit en daarvan afgeleide menselijke promiscuïteit zijn de oervorm van primaire religie en voeren de mens weer terug naar het dierenrijk.

2: Daarnaast vormt Satan, de schaapherdersgod Pan uit het polytheïsme, een bedreiging voor de Almacht van God (monotheïsme), die in de mythe van Abraham gevestigd werd.


Assumptie 59: Seksuele dyades betreffen de beleving van de partner als subject of als object, wat veelal neerkomt op empathische betrokkenheid. Zwaarwegende culturele belangen kunnen echter psychopathische, parafilitische relaties veroorzaken:

1: Zo kent de paradijscultuur gedwongen incest en inteelt, waardoor vrouwen en kinderen worden onderdrukt en er van empathie geen sprake is. Vrouwen worden bij overspel gestenigd en onwillige dochters neergezuurd.

2: Daarnaast heeft het monotheïsme als seksuele dictatuur belang bij de onderdrukking van overige seksuele rollen. Vooral bestialiteit leidde in het polytheïsme en de paradijscultuur tot ongebreidelde seksuele uitspattingen die men later in Satan veroordeelde. Het betreft hier overigens niet alleen bestiale
ontregelingen. Het veiligstellen van de eendimensionale godenruimte van het monotheïsme is belangrijker dan empathie in overige seksuele rollen.

cc-by-nc-sa

This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.


No comments:

Post a Comment