Sunday, 18 October 2015

(65) The Sexual Theory of Religion (Part 6: 100-119)

Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number Archive


Matriarchale religie:

Assumptie 99: Bij matriarchale religie wordt de seksuele ideaalprojectie in de alpha female geprojecteerd (Olifanten, bonobo's).

1: Eerste God: vrouwelijke heteroseksualiteit. [Alpha female]
2: Tweede God: vrouwelijke homoseksualiteit. [Lesbische rel., FEMDOM]
3: Derde God: mannelijke seksuele rollen.
4: Vierde God : pedofilie.
5: Vijfde God: bestialiteit 


Assumptie100: Eendimensionale monotheïstische religies die de vrouw onderdrukken zoals islam, kwijnen weg wanneer de vrouw eenmaal tot ontwikkeling komt. Tenzij zij tijdig overgaan op polytheïsme, zoals het meerdimensionale christendom, gebaseerd op gelijkberechtiging en empathie in overige seksuele rollen.


(664) 35. The Heart of Islam
Assumptie 101: Negen miljoen jaar geleden scheidden de eerste mensachtigen zich af van de andere apen. Zij trokken er in kleine groepen op uit en bezaten niets buiten hun naakte lijven. Seksuele intimiteit was de enige band die de gemeenschap tot een hechte groep kon smeden.

Het leidde tot commune seks oftewel incest en inteelt waarin het zuiver doorgeven van de genen van de aartsvader van de clan, een mythologische figuur, als heilige opdracht werd gezien. Later noemden men deze vorm van commune seks ook wel 'religie'. Zo ontstond menselijke religie als gedaante van de seksualiteit.


Assumptie 102: Commune seks is een andere benaming voor religie. Groepseks ontstond uit stam endogamie en ging later in de evolutie over in etnische en religieuze endogamie.

Het monotheïsme is de sadomasochistische principale component uit de overgedimensioneerde polytheïstische ruimte. De kern van de woestijnreligies is het sadomasochisme.


Assumption 102: Monotheism is the sadomasochistic principal component of the overdetermined polytheistic space. The core of the desert religions is sadomasochism.

Het sadomasochisme is de versmelting van twee instincten:
- seksualiteit en moordlust. 

Het monotheïsme is de versmelting van:
- seksualiteit en eeuwigheidsprojectie.


Daardoor vormen moordlust en eeuwigheidsprojectie mogelijk een identiteit.
De eeuwigheidsprojectie van de man leidt dan tot moordlust en moordlust tot zijn eeuwigheidsprojectie.


Assumption 102: Monotheism is the sadomasochistic principal component


Assumptie 103: Moordlust en eeuwigheidsprojectie vormen een identiteit.


Assumptie 104: De eeuwigheidsprojectie van de man leidt tot moordlust
en moordlust tot zijn eeuwigheidsprojectie.


Assumptie 105: De moslim moordt compulsief om eeuwig te kunnen leven. Daarom
vermoordt hij overige seksuele rollen, uit seksuele lust en met de religieuze connotatie om hen te overleven. Wij bereiken de kern van islam.

De moslim moet wel doden om het eeuwige leven na te streven. Al 1400 jaar brengt hij dat in praktijk. Het staat ook precies zo in de Koran. Tienduizenden jaren is dat al staande praktijk in de paradijscultuur.

Daarom vermoordt de moslim ook zijn overspelige nicht en onwillige dochter. In hen kan hij zijn eeuwigheidsprojectie immers niet meer kwijt. Dus reikt hij met de
Seksuele Balans van Religie gulzig naar de plaatsvervangde lust en slacht ze met kennelijk genot af.


Assumptie 106: Religieus gemotiveerde moordlust is binnen de islamitische cultuur het streven naar het eeuwig voortbestaan, de essentie van islam.Assumptie 107: Incest en inteelt worden veroorzaakt door het sadomasochisme.
Religie wordt veroorzaakt door seksualiteit.


Assumptie 108: Reïncarnatie in het parallelle universum wordt veroorzaakt door de Vanille-dyade. Religie wordt veroorzaakt door seksualiteit.


(665) 36. Analysis of a killing machine


Assumptie 109:

Monotheïsme is de sadomasochistische factor uit de godenruimte:
Monotheïsme = sadomasochisme
Sadomasochisme = seksualiteit en moordlust.
Monotheïsme = seksualiteit en moordlust.
Moslim cultuur = Paradijscultuur en islam.
Moslim cultuur = primaire met secundaire religie.
Moslim cultuur = seksualiteit met deseksualiteit.
Moslim cultuur = seksualiteit met eeuwig voortbestaan.
Moslim cultuur = seksualiteit en moordlust.
Moslim cultuur = moordlust = eeuwig voortbestaan
Moslims doden om voor eeuwig in het parallelle universum te kunnen komen.(666) 37. The Inverse Honor Killing by Abraham

Assumptie 110: Een van de bedoelingen van de mythe van Abraham was om honor killings te voorkomen.


Assumptie 111: Een honor killing is een mensenoffer waardoor de vader zijn geloof in het parallelle universum van Allah bevestigt. De dood van zijn dochter maakt aardse reïncarnatie onmogelijk.


Assumption 111: An honor killing is a human sacrifice which the father confirms his belief in the parallel universe of Allah. The death of his daughter makes earthly reincarnation impossible.(667) 38. The Unconscious Paradise Culture

Assumptie 112: Het collectieve onbewuste werd gevormd door ons verleden. Bij woestijnvolkeren betreft dit de paradijscultuur die weleens miljoenen jaren oud kan zijn. Het gaat hier om incest en inteelt in dienst van aardse reïncarnatie. Bij niet endogame volkeren is dit collectieve onbewuste - met bijbehorend
inteeltinstinct - al vele duizenden jaren verwaterd door uitteelt. Bij moslims is dat zeer zeker niet het geval. En waar wij altijd al een onderscheid maakten tussen het bewuste en onbewuste van mannelijke moslims, zijn wij nu in staat dit veel exacter te benoemen: Het onbewuste is de verdrongen paradijscultuur en het bewuste de
projectie op de secundaire islam.(668) 39. Sexual Scales in Islam


Assumptie 113: De ontbinding van de SM-dyade in de Seksuele Balans van Religie kan worden geduid vanuit primaire religie, reïncarnatie in de nazaten. Het inteeltinstinct is daarbij de concrete uitwerking van het sadomasochisme, waarin de man zijn vrouw als object ziet. Haar weigering van endogamie frustreert zijn inteeltinstinct. Als gevolg daarvan ontbindt hij de SM-dyade in moordlust en
seksuele lust als compensatie voor gederfde inteelt.

Assumptie 114: Islam is een functie van de paradijscultuur, die op haar beurt weer een functie is van het incest en inteelt instinct, dat op haar beurt een functie is van het sadomasochisme. De bouwsteen van de islamitische cultuur is de SM-dyade, de relatie tussen man en vrouw.(210) De prohibitie doctrine van religie
Assumptie 115: Religie convergeert niet in facilitatie maar in prohibitie, niet in heteroseksualiteit maar in homoseksualiteit. In haar struggle for life kan het monotheïsme alleen maar groeien en zichzelf in stand houden door prohibitie van homoseksualiteit. Wat betekent dat de essentie of de identiteit van het monotheïsme in homoseksualiteit gelegen is.


Assumptie 116: De prohibitie doctrine beweert dat homo vervolging recht evenredig toeneemt met de (on)bewuste homoseksualiteit der kerkvorsten.


Assumption 216: The prohibition doctrine.The doctrine argues that monotheistic religions (sexual deprivation) only exist by virtue of what they prohibit (sexual satisfaction). Monotheism only survives and becomes stronger by prohibiting sexual lust. This also means monotheism (male heterosexuality) flourishes by the prohibition of homosexuality (the second god eventually leading to polytheism).(669) 40. Psychology of Allahu Akbar

Assumptie 117: Islam verhindert de samensmelting van Stamgoden met Allah, waardoor paradijscultuur en secundaire islam optimaal gescheiden zijn. De goden worden later onder druk verenigd onder de strijdkreet 'Allah Akbar', waarna de SM-dyade met overige seksuele rollen ontbonden wordt in moordlust en seksuele lust.


Assumption 117: Islam prevents the fusion of Tribal gods with Allah, by which Paradise Culture and Islam are optimally separated. Despotism determines the ideal time to unify both powers under pressure with the battle cry of ‘Allahu Akbar’, after which the SM-Dyad with other sexual roles, breaks apart in murder and sexual lust.


Assumptie 118: Het is de Stamgod uit de paradijscultuur, de God van het stamhoofd, de zelfprojectie van de stamleden, het egotheïsme van de woestijnbewoner, dat voor korte tijd samenvloeit met Allah, de God van de seksuele dictatuur. Als in een afterburner vloeien alle individuen samen als door één God gedreven. Als één machtige kracht, als één ontstellend moordwapen.


(670) 41. Islam broken down by Sex

Assumptie 119: Empathie, sadomasochisme, moraliteit en religie. Deze vier begrippen ontstonden causaal uit elkaar. Zij bevatten de oorzaak van honor killing.                                            cc-by-nc-sa

This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment