Friday, 23 October 2015

(74) The Sexual Theory of Religion (Part 2: 60-119)

Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number Archive


Assumptie 60: Religie is het geheel van voorschriften ter beheersing van de seksualiteit en uitstel van behoeftebevrediging.


Assumptie 61: In religie claimt men transcendente authoriteit waar seksuele bemoeienis gênant zou zijn.


Assumptie 62: De mens beschikt over weinig lichaamskracht en overleeft door anticipatie op gevaar. Hij beschikt over rationaliteit wat ook zijn collectieve onbewuste heeft gevormd. Deze aanname is noodzakelijk voor de reconstructie van menselijke religie uit seksualiteit.


Assumptie 63: Wederzijdse empathie doet de SM-dyade overgaan in de
Vanille-dyade. Maar het negatieve recht op zelfbeschikking is essentieel. Omdat kinderen en dieren hiertoe niet in staat worden geacht, vervalt iedere moraliteit aan pedofilie en bestialiteit.


(650) 24. SM-Dyad and Vanilla-Dyad

Assumptie 64: Het invoelend vermogen van de mens toont haar bereik op de schaal van sadomasochisme. Hoe groter geest, hoe groter beest. Dit typeert in extremis de empathische psychopaat.


Assumptie 65: Empathische beperking kan leiden tot sadomasochistisch gedrag
zonder invoelend vermogen. Dit typeert de autistische psychopaat, het dier.


Assumptie 66: Het sadomasochisme is instabiel en licht ontvlambaar. De lust tot onderdrukking keert zich gemakkelijk in moordlust. In welk geval de SM-dyade zich weer ontbindt in moordlust en seksuele lust.


Assumption 66: Sadomasochism is a combination of murder and sexuality. It is unstable and easy flammable. Oppression of victims easily turns into murder, decomposing SM-dyad again into killing and sexual instinct.

As long as one keeps bloodthirstiness and sexual desire as critical mass in focus it goes well. But after losing control over the event, sadomasochism falls apart again in murder and sexual instinct. Then magic is lost. Then it explodes.

The key difference between Islamic culture and Christianity is that Islam cannot hold this critical mass together, time and again is losing control, disintegrating sadomasochism over and over again in murder and sexual desire. It is a circular and perpetual process; it is the basic feature of Islamic culture. Christianity succeeds much better in holding sadomasochism in synthesis. But more likely is that Islam intentionally collapses SM-dyad time and again in the interaction with Paradise culture. It is a willful interaction giving the Islamic killing machine her animal power.


Assumption 67:

- SM-dyad is the basic relationship between man and woman in human nature. It is a relationship that will haunt mankind until the farthest stars.

- SM-dyad is based on absolute power and results in unequal sexual relations. It easily develops into paraphilia. Vanilla-dyad is formed from relativism and consists of equivalence in sexual relations.

- SM-dyad can temporarily transform into Vanilla dyad, in which case ultimately equal rights for men and women are obtained.

- Because equivalence is against male nature, Vanilla-dyad remains subordinate to SM-dyad. It is and will remain a substitute for the male sexual instinct. Which means that SM-dyad in the background is always present, always searching for new ways to self-realization. SM-dyad will always restore the primal relation between male and female.

- The temporary primacy of Vanilla dyad is enforced by the intellectual development of women. Without her cooperation with SM, SM-Tetrad disintegrates into a single SM-dyad.


Assumptie 67: Aannamen SM-dyade:

Eerste aanname:

De SM-dyade is de basisrelatie tussen man en vrouw in de menselijke natuur. Het is een relatie die de mens tot op de verste sterren zal achtervolgen.

First assumption: - SM-dyad is the basic relationship between man and woman in human nature. It is a relationship that will haunt mankind until the farthest stars.

Tweede aanname:

De SM-dyade leidt alleen in een SM-tetrade tot stabiele relaties. Een solitaire SM-dyade ontwricht de samenleving en drijft mannen tot anarchie en moordlust.

Second assumption: SM-dyad only in SM-tetrads leads to stable relationships. A solitary SM-dyad disrupts society and drives men to anarchy and bloodlust.

Derde aanname:

De SM-dyade kan tijdelijk overgaan in een Vanille-dyade, in welk geval uiteindelijk ook maatschappelijke instituties tot gelijkberechtiging van man en vrouw overgaan.

Third assumption: SM-dyad can temporarily transform into Vanilla dyad, in which case ultimately equal rights for men and women are obtained.

Vierde aanname:

Omdat gelijkberechtiging tegen de mannelijke natuur in gaat blijft de Vanille-dyade ondergeschikt aan de SM-dyade. Zij is en blijft een substituut voor het mannelijke seksuele instinct. Wat betekent dat de SM-dyade op de achtergrond altijd aanwezig blijft, altijd naar nieuwe wegen zoekt tot zelfverwerkelijking. De SM-dyade zal de oerrelatie tussen man en vrouw altijd weer herstellen.

Fourth assumption:

Because equivalence is against male nature, Vanilla-dyad remains subordinate to SM-dyad. It is and will remain a substitute for the male sexual instinct. Which means SM-dyad in the background is always present, always searching for new ways to self-realization. SM-dyad will always restore the primal relation between male and female.

Vijfde aanname:

Het tijdelijke primaat van de Vanille-dyade wordt afgedwongen door de intellectuele ontwikkeling van de vrouw. Zonder haar medewerking aan SM valt de SM-tetrade uiteen tot een enkelvoudige SM-dyade.

Fifth assumption: The temporary primacy of Vanilla dyad is enforced by the intellectual development of women. Without her cooperation with SM, SM-Tetrad disintegrates into a single SM-dyad.

Sixth assumption:

SM-dyad is based on absolute power and results in unequal sexual relations. It easily develops into paraphilia. Vanilla-dyad is formed from relativism and consists of equivalence in sexual relations.


Assumption 68: In humans, the number of gods in the archetype of God is by nature unlimited (polytheism), with SM-dyad as principal component (main factor) of the space of gods. By testosterone (monotheism) this number of god factors is gradually restricted to one dimension, called SM-dyad or Allah construct. With estrogen multi-dimensionality remains unaffected. This means that males tend to monotheism and females to polytheism. (goed)
Assumption 68: In humans, the number of interdependent gods (n) in the polytheistic space of gods (rank=m=5 vectors) in the archetype of God (rank=p=5 factors) is unlimited, with the SM-dyad as principal component (main factor) (p=1). SM-dyad is called 'monotheism' otherwise. With male testosterone this space will be gradually restricted to only one conscious dimension (p=1), the SM-dyad or Allah-construct, named otherwise monotheism or sadomasochism. Remaining (m-p=4) components are relegated to the unconscious. But in case of estrogen all sexual factors (p=5) remain unaffected in the conscious of women. (goed)Assumptie 69: De SM-dyade is de fysieke eendimensionaliteit in de godenruimte van het archetype Gods, het machtscentrum van de man en komt bij jongens tot ontplooiing door testosteron. De samenleving kan hier wel een meerdimensionale projectie op cultuur afdwingen.


Assumption 69: SM-dyad is the physical one-dimensionality in the space of gods of the archetype of God, the power center of males to come to fulfillment by testosterone. Society can enforce a multi-dimensional projection on culture.


Assumption 70: Vanilla-dyad is the physical multi-dimensionality in the
space of gods of the archetype of God. This is due to projection on a multi-dimensional culture in boys, or development by estrogen in girls.


Assumptie 70: De Vanille-dyade is de fysieke meerdimensionaliteit in de godenruimte van het archetype Gods. Dit als gevolg van projectie op een meerdimensionale cultuur bij jongens, of door ontplooiing door oestrogenen bij meisjes.


Assumption 70: Vanilla-dyad is the physical multi-dimensionality in the
space of gods of the archetype of God. This is due to projection on a multi-dimensional culture in boys, or development by estrogen in girls.Assumptie 71: Sadomasochistisch gedrag komt ook bij dieren voor, maar voor sadomasochistische beleving is empathie nodig, een bij uitstek menselijke verworvenheid. 


Assumptie 72: SM-dyades en Vanille-dyades zijn menselijke interacties. Ook binnen de SM-dyade beschouwt men de partner empathisch als subject. Beschouwing van de partner zonder empathie als object kan worden gezien als dierlijk SM-gedrag. Wanneer er daarnaast ook nog sprake is van een machtsrelatie, dan neigt het geheel tot parafilie. Parafilie is te zien als een seksuele perversie waarbij het erotische contact met een gelijkwaardige partner niet volstaat. Het wordt gezien als een abnormale uiting van seksualiteit.


Claims van de Seksuele Theorie:

Wat betekent dat het cultuurrelativisme van het christendom op termijn altijd ten onder gaat tegen het cultuurabsolutisme van islam. Deze culturen mengen niet. De SM-dyade wint altijd van de Vanille-dyade. Eén van beide moet opgeven. Er bestaat geen tussenweg! 

Dit komt als falsifieerbare theorie uit de Seksuele Theorie van Religie. Christendom en islam zijn onverenigbaar. Hun dimensionaliteit is te afwijkend. Een uitzondering betreft mogelijk de SGP, de moslims van het christendom.

De andere hypothese is dat seculiere moslima's na vele generaties als enigen mogelijk in staat zullen zijn om de religieuze indoctrinatie van islam te keren en hun zonen in de Westerse cultuur te laten assimileren. Moslims en moslima's komen met een verschillende culturele dimensionaliteit uit de vroege kindertijd.

Voor beide claims levert de seksuele theorie de theoretische onderbouwing. In essentie komt de theorie neer op voldoende vrijheidsgraden voor empathie in overige seksuele rollen, voor gelijkheid van mensen, ter afzwering van apartheid.


(609) De Vierde Woestijnreligie
(588) De Vierde Woestijn Religie (Samenvatting)


(654) 25. The Fundamental Equation in Human Religion

Assumptie 72: Human religion.

Human religion = a Sex + b P(inbr) + c P(reinc) + d S(reinc) + e P(inbr)P(reinc) +
+ f P(reinc)S(reinc) + g P(inbr)P(reinc)S(reinc)

Sex = Sexuality
P(inbr) = Primary religion (inbreeding in the universe)
P(reinc) = Primary religion (reincarnation into the universe)
S(reinc) = Secondary religion (reincarnation into the parallel universe)

Animals:
Animal religion = a Sex

First humans:
Human religion = a Sex + b P(inbr)

Later humans (and p.ex. Voodoo):
Human religion = a Sex + c P(reinc)

Combined later in Paradise culture:
a Sex + b P(inbr) + c P(reinc) +e P(inbr)P(reinc)

Islam (combined primary and secondary religion):
a Sex + b P(inbr) + c P(reinc) + d S(reinc) + e P(inbr)P(reinc) +
+ f P(reinc)S(reinc) + g P(inbr)P(reinc)S(reinc)

Modern Voodoo:
a Sex + c P(reinc) + d S(reinc) + f P(reinc)S(reinc)

Christianity (secondary religion):
a Sex + d S(reinc)

Atheism (extreme polytheism):
Animal religion = a Sex

(655) 26. Cultural PsychopathsAssumptie 73:

Empathie(D) => overeenkomstige normen en waarden => sympathie => rechten (R)
Autisme => vermeend gelijke normen en waarden => sympathie => rechten (R)
Religie (S) => opgelegde normen en waarden => sympathie => rechten (R)
Cultuur (S) => opgelegde normen en waarden => sympathie => rechten (R)

Monotheïsme creëert culturele psychopaten

Er bestaat een loophole in morality waardoor 'empathie' wordt vrijgesteld van morele toetsing. Waardoor religieuze indoctrinatie in de vroege kindertijd als moreel verantwoord wordt gezien. Waardoor zich gemakkelijk culturele empathie ontwikkelt voor de eigen groep die in culturele psychopathie naar andere ontaardt. Waardoor men niet empathisch beleefde overige seksuele rollen immoreel behandelt. That's the fallacy of empathy in morality: apartheid.


Monotheism creates cultural psychopaths


A loophole in morality exists whereby 'empathy' is exempt from moral scrutiny. Giving religious indoctrination in early childhood is seen as morally justified. Thereby easily developing cultural empathy for the own group (heterosexual males) and cultural psychopathy for the other (other sexual roles). Not empathetic experienced other sexual roles are being treated immorally. That's the fallacy of empathy in morality: apartheid.

Monotheism creates cultural psychopaths


A loophole in morality exists whereby 'empathy' is exempt from moral scrutiny. Giving religious indoctrination in early childhood is seen as morally justified. Thereby easily developing cultural empathy for the own group (heterosexual males) and cultural psychopathy for the other (other sexual roles). Not empathetic experienced other sexual roles are being treated immorally. That's the fallacy of empathy in morality: apartheid.


(656) 27. Paradise of Horror


Assumptie 74: Empathisch tekort in overige seksuele rollen is de diagnose van het monotheïsme.


Assumptie 75:

Empathie(D) => overeenkomstige moraliteit => sympathie => verleende rechten (R)
Religie (S) => sympathie => vermeend gelijke moraliteit => verleende rechten (R)

Bij religie en cultuur is binnen de eigen groep niet langer sprake van een waardevrije empathische meting naar overeenkomstige moraliteit. Door indoctrinatie wordt moraliteit opgelegd en sympathie voor de eigen groep afgedwongen.


Assumptie 76: Beschouw de verzameling van stamhoofden in de paradijscultuur als een schijnbaar overgedetermineerde set van vergelijkingen* in de godenruimte van het archetype Gods, die door de God van het monotheïsme als per definitie bekende onbekende in één dimensie werd gevat op de principale component: het sadomasochisme.

*bedoeld wordt dat die stamhoofden allemaal op elkaar schijnen te lijken zodat zij gemakkelijk door één God vervangen kunnen worden. Zij projecteren als een bundel zwaar correlerende vectoren met kleine hoeken op dezelfde factor in de ruimte die dan de factor Gods genoemd wordt.


Assumption 76: Consider the polytheistic set of n tribal heads in paradise culture as an overdetermined set of n-equations in the space of gods, which has to be caught by a single principal component: the assumed factor of sadomasochism. The angle to this main axis has to be given by the God of monotheism (m=1), who by definition is a known but unknown parameter, because God is defined as not to know. What means that this invisible God, the proposed principal binding factor among all those tribes, is agreed not to be known in an also unknown universe. What means that God gives a fake angle to the SM-dyad in space. But then it may be more parsimonious to define the power dimension of human sexual space directly as sadomasochism and to forget about 'God'. Basic Dimension // April 9, 2016 at 7:43 pm //
Basic Dimension // March 26, 2016 at 11:11 am //
Basic Dimension // October 16, 2015 at 11:04 am // Reply
[Next it seems they SOMEHOW divided the 20 sample elements (n=20) into two groups of fragments. This is ABACADABRA in a scientific report.
They apparently took m=8 kind of independent variables as metal dimensions. A dependent dichotomous variable seems to indicate the difference or similarity between groups. That dependent variable could be the principal component on which groups can differ or agree. It looks like multiple regression or discriminant analysis but then not optimized because of PCA.
A number of techniques have been developed enhancing differences or similarities between groups, but sample size always influences significance in the first place.]

What could have been their design?

n= 20 subjects:

I propose they had a subject group with shrapnel in their bodies (n1=9) and a cockpit group of pieces of aluminum (n2=11). They want to know if groups differ.

They had m=8 metal variables as vectors from the origin, and might have extracted up to 8 principal components in that 8-dimensional metal space. Discarding unique factors there might remain p=2 components reducing the variable space to 2 dimensions. PCA is a form data reduction.

Now for example you may project iteratively your n=20 individuals (2 groups) from a 20-dimensional subject space into the m=8 dimensional variable space. This converges into a solution in which the n=20 individuals as vectors from the origin are plotted onto the p=2 factor space. Hence, in this iteration from subject space to variable space and back, you will find the factors in the p=2 factor space, as the reduced variable space.

So you might have n1=9 elements of shrapnel from 9 subjects and n2=11 elements from the aluminum cockpit frame. Now you project these 20 vectors onto the resulting 2-dimensional factor space. And now it is interesting if the 9 shrapnel elements from the subjects agree with the 11 pieces of aluminum of the cockpit frame. For example they agree if they score randomly on the p=2 factors. Or in the same bundle of vectors. If the 9-subject bundle scores only on the first and the 11- cockpit bundle on the second factor than groups do not match on metal.

On the other hand if there is no combined bundle and a random mess results,it also may be caused from your poor design and from too less sample elements. So only if these small groups are amazingly different on the factors it gives information. It seems they were not different, so DSB did not gain any insight.

Remember in the social sciences Principal Components Analysis is an explorative technique only meant for a lot of individual subjects n, about ten times more than the number of variables m. So we needed about 80 sample elements. But disregarding statistics it all is possible.

Hence, statistical testing is not the main purpose of PCA, only getting an idea how subjects score on the reduced metal factor space.

After this explorative analysis there are a lot of techniques to find optimal differences or optimal agreement between groups. But remember you need parameter free tests if you have very few subjects. And I think this study is only for explorative use. So if they got the idea groups were the same this is no hard evidence and other tests had to follow. But why, if they were already satisfied these groups looked the same on metal?

So they concluded groups did not differ. Can we conclude shrapnel came through the hull or through the windshields? No, they don’t know, for the crash site has not been guarded adequately from the beginning.
Hence now they also must prove the aluminum and zirconium in the cockpit of MH17 differ significantly from thousands of other airplanes in the world, which all can have changed their window shields. This is an impossible dead end in research.

If there is no significant difference between planes, perpetrators could have smuggled shrapnel and bowties from every other plane in the world.

 Deus Abscondis // April 11, 2016 at 3:13 pm //
Basic Dimension and others, thanks for the considered replies.
DB, I feel like I was propelled back to an experimental methodology class at Uni 😂 I’ll need to read it twice❗Assumptie 77: Omdat de God van het monotheïsme een per definitie bekende onbekende is werd het stelsel vergelijkingen van de paradijscultuur niet daadwerkelijk opgelost. De ruimte van de verzameling van stamhoofden werd slechts gereduceerd tot één dimensie: het sadomasochisme. Daarom werd het monotheïsme van islam een onvolkomen reductie* van de paradijscultuur, met als gevolg dat de laatste de kern vormt van de eerste.

*reductie omdat het monotheïsme maar over één dimensie kan beschikken, terwijl de paradijscultuur nog vrijwel polytheïstisch was. Vergeet daarom het monotheïsme en begrijp dat de paradijscultuur de ware aard van de woestijncultuur gebleven is.


Assumption 77: Because the God of monotheism is defined as a known but unknown parameter (angle) from His Principal Axis in the space of (tribal) gods, the system of equations of paradise culture actually seemed unresolved. Nevertheless the n-space of tribes was reduced to a by tribal heads accepted single dimension: monotheism. Knowing that hatred and hostility is the most common factor among Bedouin tribes, God and Allah must be based also on hatred and hostility. Hence, God and Allah are personifications of Sadism on the throne, and the real nature of monotheism must be sadomasochism.


[Assumptie 78: Het monotheïsme van de islamitische cultuur is een gecomprimeerde voortzetting van het monopolytheïsme van de paradijscultuur.]


Assumption 78: The only 'binding' force of the polytheistic set of Bedouin tribes was mutual hatred and enmity. This is exactly the binding factor from monotheistic sexual dictatorship. Hatred and enmity are the exact features of sadomasochism, the real principal component binding Bedouin tribes and therefore also the real meaning of the power of the monotheistic God.


Assumption 176: It’s very cynical, but the great common divisor of hostile tribes exactly was the slaughtering of each other, what became also the real meaning of 'God' or 'Allah': sadism in optima forma.


(657) 28. Fellatio, core language of human religion

Assumptie 79: Honor killings zijn de kern van menselijke religie. Eerwraak is niet slechts een oud gebruik uit vroeger tijden dat door islam veroordeeld wordt. Neen, eerwraak is de kern van menselijke religie. Eerwraak betreft de werkelijk bedoelde wraak van God in het paradijsverhaal.

De diepste symboliek van geschonden eer is dat wie het stamhoofd niet
overdrachtelijk wenst te pijpen zijn eer en waardigheid schendt. Dát is het eerverlies dat uit onzedelijk gedrag voortkomt. Dát is de reden dat overspelige nichten en broedstoof weigerende dochters worden afgeslacht. Maar voor dit begrip moet 'eer' dus eerst betrokken worden op haar aanmerkelijk belang: incest en inteelt. 

(658) 29. Honor Killings revenge for Outbreeding


Assumptie 80: Eerverlies treedt op wanneer een (vrouwelijk) lid (Eva) van de stam zich afzondert met een mannelijk lid (de Slang) van een andere stam. In dat geval kan zij onverhoopt een kind uit uitteelt baren, waar God, de patriarch van de stam niet in wenst te reïncarneren. Het aanmerkelijk belang is daarom incest en inteelt. Dan worden honor killings begrijpelijk en komt het motief boven water:


(Gen: 3:15) En Ik zal vijandschap zetten tussen u (de Slang) en tussen deze vrouw (Eva), en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Tussen het zaad van God van de ene stam en het zaad van de Slang van de andere stam.


Assumptie 81: Eremoord moet worden opgevat als een seksuele lustvervulling van vaders die hun psychopathische haat in de horigheid van hun dochters projecteren.


Assumptie 82: De weeffout in het monotheïsme is de onttroning van de stamhoofden uit de paradijscultuur, waardoor hun legitimiteit betreffende incest en inteelt verloren ging.

Er ontstond daardoor een machtsvacuüm waardoor de bovenschikkende relatie tussen de heteroseksuele man en overige seksuele rollen werd aangetast.

Stam endogamie verloor het primaat boven etnische en religieuze endogamie. Dat resulteerde in een nevenschikkende relatie met overige seksuele rollen, die zijn uitwerking vond in overspel van de nicht en de weigering van broedstoofschap door de dochter.

Het monotheïsme kan alleen bestaan door onderdrukking van overige seksuele rollen, en veroorzaakte zelf de weeffout die uiteindelijk tot haar ondergang leidt. Want eerwraak komt maar weinig voor omdat vrouwen tot nu toe succesvol werden onderdrukt. But time is running out door de ontwikkeling van overige seksuele rollen. De islamitische cultuur zal het polytheïsme van het christendom straks overslaan en direct naar atheïsme springen.


(659) 30.The Honor Killing Syndrome


Assumptie 83: Honor Killing Syndrome

1: Reïncarnatie in aardse nazaten door incest en inteelt: paradijscultuur.
2: Overige seksuele rollen zijn objecten: onderschikking.
3: Monotheïsme verbiedt aardse reïncarnatie uit paradijscultuur.
4: Aardse reïncarnatie verdrongen naar onbewuste.
5: Monotheïsme genereert legitimiteitsconflict incest en inteelt.
6: Legitimiteit inteelt verwatert tot 'maatschappellijk aanzien van de stam'.
7: Monotheïsme ondergraaft daarmee de eigen subject - object doctrine.
8: Onttroond stamhoofd verliest het gezag over de vrouw.
9: Inteelt wordt gelegitimeerd door pure onderdrukking.
10: Aan allerwegen onbegrip ontlenen honor killings hun magische kracht.
11: Dappere vrouwen onttrekken zich aan de macht van de man.
12: Machtsgreep overige seksuele rollen binnen monotheïsme naar polytheïsme.
13: Overige seksuele rollen weigeren incest en inteelt: nevenschikking
14: Onverholen dreiging door onbewuste koestering van moordlust.
15: Onthouding eerbetoon fellatio door overgang van vrouwen op uitteelt.
16: Frustratie vader over niet vervulde aardse reïncarnatie zet zich om in haat.
17: Seksuele balans van religie treedt in werking.
18: Ontbinding SM-dyade in moordlust en seksuele lust.
19: Eerherstel door verrekening van onthouden fellatio.


(660) 31.The Honor Killing of Mirjam Abarkan


Assumptie 84: Bij religieuze endogamie wordt de SM-dyade alleen aan het vriendje vrijgegeven wanneer er sprake is van dezelfde religie. Dat is een restant van het aloude incest en inteelt instinct. Binnen de islamitische cultuur worden daarom alleen moslim vrienden geaccepteerd. 

Had men de link tussen eerwraak en inteeltwraak beseft dan zou het wel opzet zijn geworden. Maar dat wordt hier uitgesloten. Bewustmaking door de Westerse cultuur kan honor killings in toekomstige gevallen daarom in opzettelijke moord veranderen. Dat is de les uit dit gebeuren. Schakel over van eerwraak op inteeltwraak en waarschuw de familie bij het eerste alarm van het meisje voor de gevolgen van veroordeling als opzettelijke moord. Dat proces, daar moeten wij doorheen. Dan pas komt er licht aan het einde van deze tunnel des doods. Zie hiervoor (370) De Wet op Eergerelateerd Geweld (2018).

Daarom geldt ook hier weer de Wet op Eergerelateerd Geweld, houdt de familie bij het eerste alarm door het meisje een veroordeling voor opzettelijke moord voor. Besef ook dat familie Sheikh, een echte dadergroep, eerst nog meende in haar recht te staan. Dat men helemaal niet door had dat dit hier allemaal niet kan. Dat het hier geen Pakistan is. Dat hun moraal hier niet geldt. Besef ook dat onze overheid hier uit gemakzucht een taak heeft laten liggen. Niet eens de moeite neemt om te dreigen. Heel jammer weer...

Dat het in statistische zin helemaal niet uitmaakt of het inteeltwraak is. Dat u nu tenminste een sluitend cybernetisch model hebt. Want met 'eerwraak' houdt u een fopspeen in de hand. Dat heeft de rechter dan ook terecht als grond verworpen. Maar dan is er nu dus geen culturele motivatie? Maar pakt een Hollandse moeder soms ook een mes? Zijn wij nu dan klaar? Is het een tragisch ongevalletje zoals de advocaat oppert? Dat zou al te simpel zijn.

Besef dat inteeltwraak een handvat levert, op grond waarvan u een beleid kunt voeren dat naar verwachting tot minder honor killings leidt. De voorspellende waarde, daar gaat het om, niet de juistheid van de theorie. 


Assumptie 85: Moslima's die vanwege een niet islamitische vriend een abortus ondergaan moeten voor hun leven vrezen en de relatie met hun familie onmiddellijk beëindigen.


Assumption 85: Muslim girls who underwent an abortion because of a non-Muslim friend must fear for their lives and immediately must terminate all relations with their family. Also they are no virgins anymore.

Ons recht heeft een inhoudelijk probleem omdat het zich baseert op eerwraak in plaats van inteeltwraak. Eerwraak biedt geen valide onderbouwing, het bevat geen rechtvaardiging, geen voorspellend vermogen voor buitensporige geweld. Het is gestoeld op magisch denken, klakkeloos overgenomen van de islamitische cultuur. Hoger beroep oordeelt daarom op grond van magisch denken. Eerwraak is een schaamlap voor wetenschappelijke armoede, voor het gebrek aan empathisch vermogen van de Westerse cultuur om deze problematiek te doorgronden.


(370) De Wet op Eergerelateerd Geweld (2018)
De familie wordt gewaarschuwd omdat het volgens de Genetische anti-discriminatiewet (2018) verboden is om vrouwen in deze zin te bedreigen of de wil op te leggen. Kan het bewijs daartoe geleverd worden, dan volgt een daadwerkelijke veroordeling. Het bewijs kan bijvoorbeeld de voorbereiding van een gedwongen internet huwelijk met een Pakistaanse neef zijn. Maar ook door de vrouw in kwestie opgenomen gesprekken waarin haar ouders haar hebben bedreigd kunnen als bewijs gelden.

De Genetische anti-discriminatiewet (2018) schept op deze wijze de voorwaarden
voor de uitvoering van de vervolgwet, de Wet op Eergerelateerd Geweld (2018).

Vervolgens ontvangen alle familieleden een gerechtelijk bevel om in persoon voor de rechtbank te verschijnen. Leden die zonder opgaaf van geldige redenen verstek laten gaan krijgen automatisch een jaar gevangenisstraf.

Al deze maatregelen zijn van psychologisch belang om personen afkomstig uit andere culturen een keiharde waarschuwing te geven.

De familie moet worden opgevat als een afgesloten groepering afkomstig uit een andere cultuur. De spanningen met de onwillige dochter lopen hoog op en de gelederen sluiten zich eendrachtig. Objectieve informatie dringt niet meer tot de familie door. Religieuze waanzin wordt voor waar aangenomen. Waanzinnige beslissingen ten aanzien van de dochter worden als terecht ervaren. Deze massapsychose kan alleen maar door een koude douche doorbroken worden. En daarvoor dient deze wet.

De rechter of zijn plaatsvervanger wijst de familie op het in Nederland fungerende recht. Maar ook op de wijzigingen die zijn opgetreden sinds de Wet op Eergerelateerd Geweld (2018). De belangrijkste wijziging betreft het gegeneraliseerde daderschap van mogelijk geweld tegen de vrouw, hierna eerwraak te noemen.

(661) 32. The Law against Revenge for OutbreedingAssumptie 86: Om inteeltwraak in Europa te bestrijden moet het afdwingen van islamitische huwelijken bij wet verboden worden.


(661) 32. Interaction Inbreeding with Secularism


Assumptie 87: Overige seksuele rollen zijn homo's, vrouwen, kinderen en dieren. Zij worden als objecten beschouwd. Wij voegen hier nog 'anders gelovigen' aan toe.


Assumptie 88: Uit de verering van de patriarch van de stam sprak de religie van de stam. Leden van andere stammen waren anders gelovigen die als objecten werden afgeslacht.


Assumptie 89: Het inteeltinstinct onderscheidt tussen stamleden en niet-stamleden, tussen gelovigen en anders gelovigen. Uit dit instinct kwam de eendimensionale cultuur van islam voort. Deze cultuur onderscheidt tussen mannelijke heteroseksualiteit en overige seksuele rollen. Anders gelovigen maken hier deel van uit. Overige seksuele rollen bevinden zich daarom zowel binnen als buiten de stam.


Assumptie 90: Aanvaarding van de scheiding van moskee en staat in een
tweedimensionale cultuur heft de scheiding op tussen mannelijke heteroseksualiteit en overige seksuele rollen binnen de eigen stam. Anders gelovigen worden nog steeds vervolgd. Secularisatie laat daarom de scheiding tussen gelovigen en anders gelovigen, tussen stamleden en niet stamleden, onverlet. Bedoeld wordt dat secularisatie het inteeltinstinct niet kan elimineren.


Assumptie 91: De aanvaarding van de scheiding van moskee en staat in islamitische culturen zal het inteelt instinct niet doven. Dwang tot religieuze endogamie dient bij wet bestreden te worden.

(662) 33. Cybernetics of Islam

Assumptie 92: De eendimensionale islamitische cultuur is het gevolg van het inteeltinstinct dat mannelijke heteroseksualiteit scheidt van overige seksuele rollen.


Assumptie 93: De overgang van seculiere moslima's op de tweedimensionale cultuur van de scheiding van moskee en staat moet worden gezien als symptoombestrijding die slechts tot integratie leidt.


Assumptie 94: Voor assimilatie van moslims in de Westerse samenleving dient het inteeltinstinct te worden bestreden. Een meerdimensionale islamitische cultuur volgt dan vanzelf.


Assumptie 95: Alleen een supersterk instinct op basis van het sadomasochisme, als synthese van moordlust en seksuele lust, dat uitwerkt in de concrete vorm van het inteeltinstinct, is sterk genoeg om de niet aflatende moordlust en seksuele ontregeling binnen de islamitische cultuur te verklaren. En dat voltrekt zich in de Seksuele Balans van Religie, waarin de SM-dyade weer ontbonden wordt in moordlust en seksuele lust. Het inteelt instinct is de rode draad door de geschiedenis van religie.


Assumption 95: Only a super instinct based on sadomasochism, as the synthesis from killer instinct and sexual instinct, working out in the concrete form of the inbreeding instinct, is strong enough to explain the relentless bloodlust and sexual disruption of Islamic culture. This process is described with the Sexual Balance of Religion, in which SM-dyad decomposes again into bloodlust and sexual desire. The inbreeding instinct is the thread through the evolution of human religion.


Assumptie 96: Zich ontwikkelende moslima's (FD) destabiliseren hun cultuur (SS), waardoor moslims radicaliseren en naar de wapens grijpen. Want wanneer moslima's uit de SM-tetrade stappen, rest moslims nog slechts de enkelvoudige SM-dyade van destructie en geweld. Onderliggende drijfveer is het inteeltinstinct (II), dat in haar effectiviteit bedreigd wordt. Niemand kan de orgie van geweld binnen islam verklaren zonder juist deze onderliggende drive. 


Assumptie 97: Incest met eigen kinderen, neven en nichten was een sacraal gebeuren om de heilige geest binnen de groep in stand te houden. Het was de inlossing van de belofte aan de schepper van de groep, de eerste mythologische figuur. Men noemde hem 'God' en plaatste in hem de seksuele ideaalprojectie van de alpha male.

Vrouwen die het voortbestaan van de stam feitelijk zeker stelden door overspel met mannen uit andere stammen of door de weigering van broedstoofschap voor familiezaad werden zoveel mogelijk uitgemoord. Deze schending van de heilige geest betekende de doodstraf voor de vrouw.

Met stam endogamie verdween het inteelt instinct echter niet, men noemt het nog wel 'religie'. Stam endogamie ging over op religieuze endogamie, wat betekent dat moslima's die met mannen van een ander geloof omgaan nog steeds worden vermoord.(663) 34. The Endgame of islam

Assumptie 98: Islam zal Europa niet veroveren. De Westerse vrouw is daarvoor te ver ontwikkeld. 

Maar de strijd tussen atheïstische moslimvrouwen en moslimcriminelen zal op Europese bodem worden uitgevochten. Deze vrouwen kiezen liever voor West Europese mannen vanwege hun atheïstische cultuur.

Moslimmannen zullen steeds moeilijker aan gegijzelde moslima's komen waardoor het pay off systeem van islam aan kracht verliest. Ook slagen zij er onvoldoende in de vrouwen in ghetto's bijeen te houden en sharia in te voeren.


Al deze signalen wijzen op ontbinding van de islamitische cultuur op Westerse bodem in moslimcriminaliteit en atheïsme. De criminaliteit reageert zich thans nog af in haat tegen de Westerse cultuur. Maar voor een belangrijk deel zullen voorheen gegijzelde vrouwen ook slachtoffer worden.

Dit alles betekent dat de invoering van wetten tegen islamitisch racisme grote gevolgen krijgt. De moslimcriminaliteit zal verder toenemen en het aantal honor killings zal schrikbarend stijgen.

Maar wegkijken zoals door het multiculturalisme reeds vier decennia in praktijk wordt gebracht, zal leiden tot parallelle samenlevingen van door islamitisch racisme gescheiden populaties. Dit loopt uit op een amorele samenleving die zich doorgaans ontbindt in een burgeroorlog.


Matriarchale religie:

Assumptie 99: Bij matriarchale religie wordt de seksuele ideaalprojectie in de alpha female geprojecteerd (Olifanten, bonobo's).

1: Eerste God: vrouwelijke heteroseksualiteit. [Alpha female]
2: Tweede God: vrouwelijke homoseksualiteit. [Lesbische rel., FEMDOM]
3: Derde God: mannelijke seksuele rollen.
4: Vierde God : pedofilie.
5: Vijfde God: bestialiteit 


Assumptie100: Eendimensionale monotheïstische religies die de vrouw onderdrukken zoals islam, kwijnen weg wanneer de vrouw eenmaal tot ontwikkeling komt. Tenzij zij tijdig overgaan op polytheïsme, zoals het meerdimensionale christendom, gebaseerd op gelijkberechtiging en empathie in overige seksuele rollen.


(664) 35. The Heart of Islam


Assumptie 101: Negen miljoen jaar geleden scheidden de eerste mensachtigen zich af van de andere apen. Zij trokken er in kleine groepen op uit en bezaten niets buiten hun naakte lijven. Seksuele intimiteit was de enige band die de gemeenschap tot een hechte groep kon smeden. 

Het leidde tot commune seks oftewel incest en inteelt waarin het zuiver doorgeven van de genen van de aartsvader van de clan, een mythologische figuur, als heilige opdracht werd gezien. Later noemden men deze vorm van commune seks ook wel 'religie'. Zo ontstond menselijke religie als gedaante van de seksualiteit.


Assumptie 102: Commune seks is een andere benaming voor religie. Groepseks ontstond uit stam endogamie en ging later in de evolutie over in etnische en religieuze endogamie.

Het monotheïsme is de sadomasochistische principale component uit de overgedimensioneerde polytheïstische ruimte. De kern van de woestijnreligies is het sadomasochisme.


Assumption 102: Monotheism is the sadomasochistic principal component of the overdetermined polytheistic space. The core of the desert religions is sadomasochism.

Het sadomasochisme is de versmelting van twee instincten:
- seksualiteit en moordlust. 

Het monotheïsme is de versmelting van:
- seksualiteit en eeuwigheidsprojectie.


Daardoor vormen moordlust en eeuwigheidsprojectie mogelijk een identiteit.
De eeuwigheidsprojectie van de man leidt dan tot moordlust en moordlust tot zijn eeuwigheidsprojectie.


Assumption 102: Monotheism is the sadomasochistic principal component


Assumptie 103: Moordlust en eeuwigheidsprojectie vormen een identiteit.


Assumptie 104: De eeuwigheidsprojectie van de man leidt tot moordlust
en moordlust tot zijn eeuwigheidsprojectie.


Assumptie 105: De moslim moordt compulsief om eeuwig te kunnen leven. Daarom
vermoordt hij overige seksuele rollen, uit seksuele lust en met de religieuze connotatie om hen te overleven. Wij bereiken de kern van islam.

De moslim moet wel doden om het eeuwige leven na te streven. Al 1400 jaar brengt hij dat in praktijk. Het staat ook precies zo in de Koran. Tienduizenden jaren is dat al staande praktijk in de paradijscultuur.

Daarom vermoordt de moslim ook zijn overspelige nicht en onwillige dochter. In hen kan hij zijn eeuwigheidsprojectie immers niet meer kwijt. Dus reikt hij met de
Seksuele Balans van Religie gulzig naar de plaatsvervangde lust en slacht ze met kennelijk genot af.


Assumptie 106: Religieus gemotiveerde moordlust is binnen de islamitische cultuur het streven naar het eeuwig voortbestaan, de essentie van islam.Assumptie 107: Incest en inteelt worden veroorzaakt door het sadomasochisme.
Religie wordt veroorzaakt door seksualiteit.


Assumptie 108: Reïncarnatie in het parallelle universum wordt veroorzaakt door de Vanille-dyade. Religie wordt veroorzaakt door seksualiteit.


(665) 36. Analysis of a killing machine


Assumptie 109:

Monotheïsme is de sadomasochistische factor uit de godenruimte:
Monotheïsme = sadomasochisme
Sadomasochisme = seksualiteit en moordlust.
Monotheïsme = seksualiteit en moordlust.
Moslim cultuur = Paradijscultuur en islam.
Moslim cultuur = primaire met secundaire religie.
Moslim cultuur = seksualiteit met deseksualiteit.
Moslim cultuur = seksualiteit met eeuwig voortbestaan.
Moslim cultuur = seksualiteit en moordlust.
Moslim cultuur = moordlust = eeuwig voortbestaan
Moslims doden om voor eeuwig in het parallelle universum te kunnen komen.(666) 37. The Inverse Honor Killing by Abraham

Assumptie 110: Een van de bedoelingen van de mythe van Abraham was om honor killings te voorkomen.


Assumptie 111: Een honor killing is een mensenoffer waardoor de vader zijn geloof in het parallelle universum van Allah bevestigt. De dood van zijn dochter maakt aardse reïncarnatie onmogelijk.


Assumption 111: An honor killing is a human sacrifice, in which the father confirms his belief in the parallel universe of Allah. The death of his daughter makes earthly reincarnation impossible.


Assumption 424An honor killing can be a human sacrifice in which an anxious father (or Abraham) confirms his belief in heaven from Allah (or God). The death of his daughter (or his only son Isaac) makes earthly reincarnation impossible along her descendants. In this way he does penance if he fears that an angry Allah (God) has noticed his desire for earthly reincarnation.

(667) 38. The Unconscious Paradise Culture

Assumptie 112: Het collectieve onbewuste werd gevormd door ons verleden. Bij woestijnvolkeren betreft dit de paradijscultuur die weleens miljoenen jaren oud kan zijn. Het gaat hier om incest en inteelt in dienst van aardse reïncarnatie. Bij niet endogame volkeren is dit collectieve onbewuste - met bijbehorend
inteeltinstinct - al vele duizenden jaren verwaterd door uitteelt. Bij moslims is dat zeer zeker niet het geval. En waar wij altijd al een onderscheid maakten tussen het bewuste en onbewuste van mannelijke moslims, zijn wij nu in staat dit veel exacter te benoemen: Het onbewuste is de verdrongen paradijscultuur en het bewuste de
projectie op de secundaire islam.(668) 39. Sexual Scales in Islam


Assumptie 113: De ontbinding van de SM-dyade in de Seksuele Balans van Religie kan worden geduid vanuit primaire religie, reïncarnatie in de nazaten. Het inteeltinstinct is daarbij de concrete uitwerking van het sadomasochisme, waarin de man zijn vrouw als object ziet. Haar weigering van endogamie frustreert zijn inteeltinstinct. Als gevolg daarvan ontbindt hij de SM-dyade in moordlust en
seksuele lust als compensatie voor gederfde inteelt. 

Assumptie 114: Islam is een functie van de paradijscultuur, die op haar beurt weer een functie is van het incest en inteelt instinct, dat op haar beurt een functie is van het sadomasochisme. De bouwsteen van de islamitische cultuur is de SM-dyade, de relatie tussen man en vrouw.(210) De prohibitie doctrine van religie
Assumptie 115: Religie convergeert niet in facilitatie maar in prohibitie, niet in heteroseksualiteit maar in homoseksualiteit. In haar struggle for life kan het monotheïsme alleen maar groeien en zichzelf in stand houden door prohibitie van homoseksualiteit. Wat betekent dat de essentie of de identiteit van het monotheïsme in homoseksualiteit gelegen is.


Assumptie 116: De prohibitie doctrine beweert dat homo vervolging recht evenredig toeneemt met de (on)bewuste homoseksualiteit der kerkvorsten.


Assumption 216: The prohibition doctrine.The doctrine argues that monotheistic religions (sexual deprivation) only exist by virtue of what they prohibit (sexual satisfaction). Monotheism only survives and becomes stronger by prohibiting sexual lust. This also means monotheism (male heterosexuality) flourishes by the prohibition of homosexuality (the second god eventually leading to polytheism).(669) 40. Psychology of Allahu Akbar

Assumptie 117: Islam verhindert de samensmelting van Stamgoden met Allah, waardoor paradijscultuur en secundaire islam optimaal gescheiden zijn. De goden worden later onder druk verenigd onder de strijdkreet 'Allah Akbar', waarna de SM-dyade met overige seksuele rollen ontbonden wordt in moordlust en seksuele lust.


Assumption 117: Islam prevents the fusion of Tribal gods with Allah, by which Paradise Culture and Islam are optimally separated. Despotism determines the ideal time to unify both powers under pressure with the battle cry of ‘Allahu Akbar’, after which the SM-Dyad with other sexual roles, breaks apart in murder and sexual lust.


Assumptie 118: Het is de Stamgod uit de paradijscultuur, de God van het stamhoofd, de zelfprojectie van de stamleden, het egotheïsme van de woestijnbewoner, dat voor korte tijd samenvloeit met Allah, de God van de seksuele dictatuur. Als in een afterburner vloeien alle individuen samen als door één God gedreven. Als één machtige kracht, als één ontstellend moordwapen.


Assumption 118It is the Tribal God from paradise culture, the gods of the tribal heads, polytheism, the self-projection of tribesmen, the ego-theism of the desert dweller, which for a short time merges with Allah, the God of the sexual dictatorship, monotheism. As in an afterburner all individuals flow together as driven by one God. As one powerful force, as one startling murder weapon.

Assumption 118Tribal gods from paradise culture are the gods from tribal heads as a polytheistic self-projection. Ancestors represent the ego-theism of desert dwellers. To bundle aggression numerous tribal gods merge with Allah, the monotheistic God from sexual dictatorship as common denominator. As in an afterburner, warriors from different Bedouin tribes flow together as driven by a single God. As one powerful force, as a startling murder weapon they develop superpower, meanwhile shouting Allahu Akbar.

(670) 41. Islam broken down by Sex


Assumptie 119: Empathie, sadomasochisme, moraliteit en religie. Deze vier begrippen ontstonden causaal uit elkaar. Zij bevatten de oorzaak van honor killing.
                               

cc-by-nc-sa


This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment